Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Xuân Trường1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đỗ Xuân Trường

Năm sinh:

1972

Chức vụ:

Giảng viên, Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ (2008)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

dxtruong@vnu.edu.vn

Di động:

(84) 904.100.909

Điện thoại :

(84-4) 37547506

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2008: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng- Cốc, Thái Lan

 • Năm 2001: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng- Cốc, Thái Lan.

 • Năm 1997: Sau đại học (Graduate Diploma), chuyên ngành Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Flinders, Úc.

 • Năm 1994: Đại học, chuyên ngành Dân số học, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.  

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • Từ 02/2012: Giảng viên, Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN
 • 8/2010 đến 2/2012 : Trợ lý Hiệu trưởng, Trường Đại học Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 • Năm 2008-2010: Giảng viên - Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Năm 1994-2008: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 12

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Chương 9: Quản trị Công và Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, trong cuốn Những thay đổi trong Quản lý ở Việt Nam, do Chris Rowley and Trương Quang chủ biên, Nhà xuất bản Routledge, London, 2009 (đồng tác giả với Trương Quang);

 2. Đổi mới hệ thống Công vụ ở Việt Nam khi Đất nước ra nhập các Quốc gia có thu nhập trung bình, trong cuốn Cải cách Hành chính ở Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp, do JAIRO ACUÑA ALFARO chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2009 (đồng tác giả với Y. Poon và Nguyễn Khắc Hùng);

 3. Chương 7: Tiền lương cho Lao động Quản lý trong các Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp sau Cổ phần hóa ở Việt Nam, trong cuốn Tăng tốc vào Tương lai, do Trương Quang chủ biên, Viện Công nghệ Châu Á (Băng Cốc, Thái Lan) xuất bản, 2001.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực và Đạo đức kinh doanh, Tạp chí Đạo đức Kinh doanh (Journal of Business Ethics), số 98, 2011 (đồng tác giả với C. Caldwell, P. T. Linh và P. A. Tuan);

 2. Hợp đồng Tâm lý trong Lao động ở Việt Nam: Những phát hiện thực tiễn ban đầu từ một nền kinh tế đang chuyển đổi, Tạp chí Kinh doanh Châu Á Thái bình Dương (Asia and Pacific Business Review), London, 2007 (đồng tác giả với Trương Quang);

 3. Các mô hình Công vụ và khả năng áp dụng ở Việt Nam, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, tháng 12/2008;

 4. Chiến lược Ju-đô trong Kinh doanh, Tạp chí Kinh tế Phát triển, 10/2004;

 5. Các khía cạnh Quản lý của Mô hình Công ty Mẹ-Con, Tạp chí Kinh tế Phát triển, 6/2002;

 6. Đổi mới hệ thống Công vụ ở Việt Nam khi Đất nước ra nhập các Quốc gia có thu nhập trung bình, bài trình bày tại Hội thảo Quốc tế Cải cách Hành chính ở Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp, do UNDP tổ chức tại Hà Nội, tháng 7/2009;

 7. Tiền lương cho Lao động Quản lý trong các Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp sau Cổ phần hóa ở Việt Nam, bài trình bày tại Hội thảo Quốc tế Đào tạo Quản lý cho Thế kỷ 21, TP HCM tháng 9/2001.

5. Các đề tài, dự án nghiên cứu, tư vấn đã tham gia:

5.1. Dự án tư vấn:

 1. Xây dựng Từ điển năng lực cho Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Dự án tư vấn thực hiện 2010-2011;

 2. Hoàn thiện hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực cho Công ty Đồ hộp Hạ Long, Dự án tư vấn thực hiện 2009;

 3. Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực cho Chương trình Nước và Vệ sinh cho các Thị trấn ở Việt Nam, Dự án tư vấn thực hiện cho Placenter, Phần Lan năm 2009-2010;

 4. Đánh giá Chương trình thí điểm Hệ thống quản lý thực thi công tác (PMS) tại Thành phố HCM, Dự án tư vấn cho UNDP năm 2009;

 5. Xây dựng Kế hoạch Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực cho Bộ tài nguyên Môi trường Giai đoạn 2006-2010, Dự án tư vấn thực hiện cho SIDA năm 2005.

 6. Đáng giá nhu cầu Đào tạo cho cán bộ lãnh đạo chính quyền cấp huyện, Dự án tư vấn thực hiện cho ADB năm 2005.  

5.2. Đề tài nghiên cứu:

 1. Phản hồi của người dân về chất lượng dịch vụ công tại Huyện Tam đường, Lai Châu, 2009.

 2. Hợp đồng Tâm lý trong Lao động ở Việt Nam, đề tài luận án tiến sĩ, 2003-2008.

 3. Nghiên cứu đánh giá so sánh Kết quả Dự án Cải cách quản lý cán bộ, công chức tài trợ cho Bộ Nội vụ và Dự án Cải cách hành chính cho tỉnh Quảng Trị, 2005.