Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Ngọc Sao Ly1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Sao Ly

Năm sinh:

1995

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Trợ giảng Bộ môn Kinh tế học

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

saoly.neu@gmail.com

Điện thoại:

0987838646

2. Quá trình đào tạo:

  • 2013: Học sinh chuyên Vật lý trường THPT Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2017: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam
  • 2019: Thạc sĩ Kinh tế học, Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh

3. Quá trình công tác:

  • 2017 - 2018: Chuyên viên Phòng Mua hàng, Công ty Samsung Electronics Vietnam
  • 2020 - nay: Trợ giảng Bộ môn Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế vĩ mô

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết:

- Nhận thức của sinh viên các trường đại học kinh tế tại Hà Nội về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tại Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV, các trường khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh năm 2016.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

- Nhận thức của sinh viên các trường đại học kinh tế tại Hà Nội về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).