Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Thị Thanh Mai1. Thông tin cá nhân:

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Năm sinh:

1987

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Học vị:

Thạc sĩ

Học hàm:

 

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

maintt@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0975701257

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:

 • 2009: Cử nhân, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2014: Thạc sĩ, Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Dublin - Đại học Quốc gia Ailen


3. Quá trình công tác:

 • 6/2016 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 10/2014 - 3/2016: Cán bộ Truyền thông và Đào tạo, Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh”, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam.
 • 10/2010 - 8/2013: Điều phối viên Chương trình cử nhân Chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 7/2009-9/2010: Trợ lý Marketing, Công ty cổ phần Diana.


4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh doanh quốc tế


5. Công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Nguyen Thi Thanh Mai, John F. Cassidy, MNC Subsidiary Embeddedness in the Host Country: An Integrated Conceptual Framework, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol.32, No.2 (2016), 77-86.
 2. Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Cơ chế phát triển sạch (CMD) và một số vấn đề khi áp dụng CMD, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, IS 1859-0519, 12 (2010), 31-37.
 3. Nguyen Hong Son, Nguyen Anh Thu, Nguyen Thi Vu Ha, Nguyen Thi Thanh Mai, Research, training and education for green growth: The case of VNU-University of Economics and Business, The 4th Asian University Forum (AUF) 21-23 May, 2015, Quang Ninh, Vietnam.


6. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hoá và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc (KHCN-TB.18X/13-18), 2016 - 2018, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Đề tài cấp Nhà nước.
 2. Nghiên cứu mô hình “trường đại học xanh”: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội (QG.15.66), 2015-2016, Đề tài cấp ĐHQGHN, Thành viên.
 3. Tăng trưởng xanh: Bản chất, xu hướng phát triển và kinh nghiệm Hàn Quốc (KT.11.19), 2011, Đề tài cấp Trường, Người phối hợp thực hiện.
 4. Việc từ bỏ thương hiệu và sản phẩm: Nguyên nhân chiến lược và quy trình thực hiện (QK.09.14), 2009-2011, Đề tài cấp ĐHQGHN. Người phối hợp thực hiện.