Trang Giới thiệu chung
 
Cảnh Chí Dũng1. Thông tin cá nhân:
 
Họ và tên:

Cảnh Chí Dũng

 
Năm sinh:
1981

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Phó vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:

(+84) 437547506

Địa chỉ CQ:

Phòng 503, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:
 • 1999-2003: Cử nhân, Ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Thương mại
 • 2005-2008: Thạc sĩ, Ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2010 - 2014: Cử nhân, Ngành tiếng Anh phiên dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
 • 2012 - 2015: Tiến sĩ, Ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 
3. Quá trình công tác:
 • 3/2003-02/2004: Phòng Kinh doanh, Công ty Japa Comfeed Vietnam (công ty 100% vốn Indonesia), Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
 • 03/2004-7/2004: Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu kiêm trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Tập đoàn Đông Thiên Phú, đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • 7/2004-8/2007: Chuyên viên, Sở Thương mại Vĩnh Phúc (nay là Sở Công thương Vĩnh Phúc).
 • 9/2007-9/2009: Phó trưởng Phòng Hành chính Tổ chức - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 10/2009-10/2011: Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
 • 11/2011 - 5/2016: Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
 • 5/2016 đến nay: Phó vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục & Đào tạo; Giảng viên kiêm nhiệm Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

- Ra quyết định quản trị

- Quản trị Nguồn nhân lực

- Khoa học Quản lý; Quản trị học

5. Công trình đã công bố:
5.1. Các bài viết:

1. Cảnh Chí Dũng, Phan Chí Anh (2012), Quản trị Nguồn nhân lực và Kết quả hoạt động của các trường đại học - ví dụ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường ĐHTM,số 49 - 8/2012, trang 63-67.

2. Cảnh Chí Dũng, Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự gắn với thực thi chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính,số 199 (8-2012), trang 77 - 79.

3. Cảnh Chí Dũng, Mô hình tạo động lực trong các trường đại học công lập, Tạp chí Cộng sản, http: //www.tapchicongsan.org.vn/Home/Tri-thuc-viet-nam/Tri-thuc/2012/17378/Mo-hinh-tao-dong-luc-trong-cac-truong-dai-hoc-cong-lap.aspx

4. Dat, L.Q., Dung, C.C., Chou, S.Y., Yu, V.F. (2013). Improved arithmetic operations on generalized fuzzy numbers. 2013 International conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY 2013), December 6-8, 2013, Taipei, Taiwan (IEEE/Scopus).

5. Cảnh Chí Dũng, Trường đại học nghiên cứu: tiêu chí nào đánh giá được giảng viên?, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số chuyên đề - tháng 7/2014, trang 15-18.

6. Cảnh Chí Dũng, Suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 11/2014, trang 26-28.

7. Cảnh Chí Dũng, Tiêu chí đại học nghiên cứu theo cách tiếp cận quản trị tổ chức, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 435, tháng 10 năm 2014, trang 48-50.

8. Lưu Quốc Đạt, Cảnh Chí Dũng, Hoàng Thị Dung, Đoàn Thị Mến, Vũ Ngân Hà, Xây dựng mô hình đánh giá năng lực giảng viên, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 6/2015, trang 66-81.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Đề tài NCKH “Hoàn thiện giải pháp xuất khẩu rau - hoa khu vực phía Bắc, Đề tài cấp Bộ, Thành viên nghiên cứu, 2006.

2. Đề tài NCKH: “Hoạt động tạo động lực cho cán bộ giảng viên trường Đại học - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN”, Chủ trì, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2013.

3. Đề tài NCKH “Phát triển Nguồn nhân lực trong Trường Đại học Kinh tế, Đề tài cấp Trường,Chủ trì, 2008.

4. Đề tài NCKH Hoàn thiện giải pháp cung ứng hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại, Đề tài cấp Trường Đại học Thương mại, đạt giải khuyến khích Bộ GD&ĐT, Chủ trì, 2002.