Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Đào tạoTT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

 

PGS.TS. Lê Trung Thành

Trưởng phòng

2

 

TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

3

 

ThS. Ngô Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

4

 

ThS. Nguyễn Vân Anh

Chuyên viên

5

 

ThS. Vũ Thị Ngọc Châu

Chuyên viên

6

 

CN. Lê Thị Dung

Chuyên viên

7

 

CN. Lưu Tiến Đạt

Chuyên viên

8

 

ThS. Đinh Thị Thúy Hòa

Chuyên viên

9

 

CN. Nghiêm Thị Huyền

Chuyên viên

10

 

ThS. Nguyễn Thị Trung Kiên

Chuyên viên

11

 

CN. Phan Thu Nga

Chuyên viên

12

 

ThS. Tô Thị Kim Thanh

Chuyên viên

13

 

ThS. Lê Vĩnh Tiến

Chuyên viên

14

 

TS. Trần Quốc Toản

Chuyên viên

15

 

ThS. Đặng Thị Trang

Chuyên viên

16

 

ThS. Nguyễn Thị Như Trang

Chuyên viên

17

 

CN. Đoàn Thùy Trang

Chuyên viên

18

 

ThS. Phùng Thế Vinh

Chuyên viên

 

____________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 304, 305, 306, 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 305, 306, 315, 325, 269, 270, 271, 272, 513, 514, 524, 534

Email: daotao_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn

 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác