Trang Giới thiệu chung
 
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Công văn số 1140/KH-ĐHKT ngày 18/8/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Xem chi tiết Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008-2009 tại đây.
Năm học 2008-2009, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đánh giá nhu cầu đào tạo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người học nhằm điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng và đáp ứng thiết thực nhu cầu của xã hội.
Áp dụng sâu rộng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ; hiện đại hóa phương pháp giảng dạy, hệ thống giáo trình, bài giảng; triển khai hệ thống giáo trình, bài giảng điện tử.
Phát huy thế mạnh của ĐHQGHN đa ngành, đa lĩnh vực; triển khai đào tạo liên thông (bằng kép, ngành kép) với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN và một số cơ sở đào tạo khác trong và ngoài ĐHQGHN.
Tiếp tục tập trung các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chương trình 16+23: triển khai đào tạo khóa 1 chương trình cử nhân đẳng cấp quốc tế ngành quản trị kinh doanh và hoàn thiện xây dựng đề án đẳng cấp quốc tế ngành kinh tế đối ngoại.
Triển khai công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; thực hiện đánh giá xếp hạng đơn vị; phấn đấu đạt mức 3 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.
Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ và gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo; triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu, trong đó có một nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN; hình thành mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Phát triển có chọn lọc và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm chuyển giao công nghệ đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học. Triển khai đào tạo liên thông với các đối tác quốc tế (chương trình 2+2; 3+1).
Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý về quy mô, cơ cấu, trình độ từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. Thực hiện thí điểm đề án “Tự chủ định mức thu nhập của cán bộ, nhân viên” của Trường.
Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; hiện đại hóa, tin học hóa công tác quản lý đồng thời triển khai công tác quản lý theo tiêu chuẩn ISO.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN