Trang Đào tạo đại học
 
Dự kiến danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2019

Công văn số 3755/ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/12/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm/Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các đơn vị dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2019 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị:

1. Các khoa/Viện QTKD: Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các Khoa/Viện tập hợp các thắc mắc của sinh viên gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 8h00 ngày 18/12/2019 để được giải quyết.

Danh sách sinh viên có thắc mắc (theo mẫu) xin gửi về:

Đặng Thị Trang - Chuyên viên Phòng Đào tạo.

Địa chỉ: Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Email: dangtrang@vnu.edu.vn

Điện thoại: 024 37547506/ máy lẻ 325

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung:

- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên.

- Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi).

- Thông tin về sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2019 (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch) đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép).

Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 8h00 ngày 18/12/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN