Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính ngân hàng năm 2016

Thông báo số 2238/TB-ĐHKT ngày 12/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính ngân hàng năm 2016, xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN