Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên vượt thời gian tối đa được phép học

Công văn số 314/ĐHKT-ĐTĐH ngày 24/02/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến dự kiến xóa tên trong danh sách sinh viên của Nhà trường từ học kỳ II năm học 2016-2017 do vượt thời gian tối đa được phép (danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên (nếu có) tại Phòng Đào tạo - Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 27/02/2017 đến ngày 28/02/2017. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

>> Xem và dowload công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN