Trang tin tức sự kiện
 
Danh sách kết quả xét tuyển vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo số 03/TB-HĐXT ngày 4/6/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN