Thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2024

Phòng Đào tạo 14:52 29/03/2024

Kèm theo thông báo số 893/TB-ĐHKT ngày 28/03/2024

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/04/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về quản lý và thu hút người nước ngoài học tập ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5292/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 585/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/03/2024 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển đại học chính quy, thạc sĩ chính quy, tiến sĩ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT ngày 19/03/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 808/TB-ĐHKT ngày 19/03/2024 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2024;

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2024 như sau:

1. Thông tin về chương trình đào tạo

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao nhằm cung cấp cho xã hội và lĩnh vực thể dục thể thao nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn rộng và sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có tư duy hiện đại, tư duy phản biện, có năng lực quản trị & khởi nghiệp kinh doanh, có năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi với môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng của Việt Nam.

- Tên ngành đào tạo: 

   + Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

   + Tiếng Anh: Business Administration

- Mã số ngành đào tạo:      7340101

- Ngôn ngữ đào tạo:                     Tiếng Việt

- Hình thức đào tạo:                     Đào tạo chính quy

- Danh hiệu tốt nghiệp:     Cử nhân

- Thời gian đào tạo:             4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration

Chương trình đào tạo: chi tiết tại Phụ lục 1

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành và đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục thể dục thể thao hoặc các Liên đoàn thể thao quốc gia xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức theo cấp độ, quy mô giải;

- Là vận động viên đã từng đạt huy chương tại một trong các giải thể thao sau: các giải thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, thành phố; giải trẻ cấp tỉnh, thành phố; Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc; đại hội thể thao toàn quốc; các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế;

- Là vận động viên nước ngoài đã từng đạt huy chương tại các giải thể thao của thành phố, bang, quốc gia;

3. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế tuyển sinh thí sinh tài năng thể thao trên phạm vi cả nước.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH/NHÓM NGÀNH

NGÀNH/NHÓM NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Đại học

7340101/73401

Quản trị Kinh doanh/Kinh doanh

409

Phương thức xét tuyển 1:

Xét tuyển dựa trên đánh giá hồ sơ thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu các giải quốc tế chính thức

20

2

Phương thức xét tuyển 2:

Xét tuyển dựa trên đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên

30

 

Tổng

 

50

* Lưu ý: Nếu xét tuyển 1 trong 2 phương thức trên không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu chưa sử dụng sẽ được chuyển sang phương thức còn lại.

5. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Điều kiện chung

5.1.1. Điều kiện đầu vào tiếng Anh

Thí sinh cần đáp ứng điều kiện đầu vào tiếng Anh theo các đối tượng như sau: 5.1.1.1 Đối với thí sinh học tiếng Anh bậc THPT: 

Thí sinh đáp ứng một trong hai điều kiện sau: 

(1) Điểm trung bình chung môn tiếng Anh 5 học kỳ bậc THPT (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 6.5 trở lên (thí sinh nộp bản sao hợp lệ học bạ bậc THPT);

(2) Điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 6.5 trở lên (thí sinh nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT);

5.1.1.2 Đối với thí sinh không học môn tiếng Anh bậc THPT: 

Thí sinh đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

(1) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, chứng chỉ VSTEP hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (còn hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày đăng ký xét tuyển).

(2) Đối với thí sinh không đáp ứng mục 5.1.1.1 và khoản (1) mục 5.1.1.2 phải xếp loại ĐẠT khi tham gia phỏng vấn kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định tổ chức phỏng vấn hoặc không tổ chức phỏng vấn căn cứ vào số lượng thí sinh thực tế):  mức ĐẠT là mức điểm 50/100 (theo thang điểm 100).

5.1.2. Thời gian đạt giải: Không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký xét tuyển.

5.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển theo từng phương thức

5.2.1. Điều kiện nhận hồ sơ phương thức xét tuyển hồ sơ: Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục thể dục thể thao hoặc các Liên đoàn thể thao quốc gia xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức theo cấp độ, quy mô giải như sau: 

(1) Đại hội Olympic;

(2) Vô địch thế giới từng môn thể thao;

(3) Cúp thế giới;

(4) Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD);

(5) Đại hội Olympic trẻ;

(6) Giải vô địch Châu Á;

(7) Cúp Châu Á;

(8) Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games);

(9) Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao;

5.2.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển phương thức xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn

(1) Thí sinh là vận động viên đã từng đạt huy chương tại một trong các giải thể thao sau: các giải thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, thành phố; giải trẻ cấp tỉnh, thành phố; Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc; đại hội thể thao toàn quốc; các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế;

(2) Thí sinh là vận động viên nước ngoài đã từng đạt huy chương tại các giải thể thao của thành phố, bang, quốc gia;

6. Nguyên tắc xét tuyển

6.1.1. Nguyên tắc xét tuyển phương thức xét tuyển 1

- Xét tuyển thí sinh căn cứ vào cấp độ, quy mô giải thi đấu từ cao xuống thấp. 

-  Tiêu chí đánh giá hồ sơ: chi tiết tại Phụ lục 2

6.1.2. Nguyên tắc xét tuyển phương thức xét tuyển 2

- Xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký xét tuyển và phỏng vấn từ cao xuống thấp.

- Thời gian phỏng vấn: dự kiến trước ngày 06/07/2024

- Hình thức phỏng vấn: Trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế hoặc Online

- Tiêu chí đánh giá:

+Tiêu chí đánh giá hồ sơ: chi tiết tại Phụ lục 3

+ Tiêu chí đánh giá và thang điểm phỏng vấn: chi tiết tại Phụ lục 4

7. Thời gian, hình thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển

7.1. Thời gian

Từ ngày 12/04/2024 đến ngày 15/06/2024 (trong giờ làm việc hành chính từ ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu).

7.2. Hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 1 trong 2 hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế (Phòng 102, Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế (Phòng 102, Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

7.3. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

Thí sinh chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Kinh tế theo cú pháp: 

SV_[Hoten ...]_[ngày sinh …]_[Mã xét tuyển …]_[XettuyenTNTT]

VD: SV_NGUYENVANA_01.01.2000_QHE50_XETTUYENTNTT.

Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số tài khoản:     260 105 7855            

Ngân hàng: BIDV - CN Mỹ Đình

8. Hồ sơ xét tuyển

8.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh thuộc Phương thức xét tuyển 1

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (Phụ lục 5);

(2) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ minh chứng đạt giải sau:

+ Giấy chứng nhận đạt huy chương/đạt giải;

+ Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu;

+ Quyết định khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cục Thể dục Thể thao;

(3) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

(4) Bản sao hợp lệ học bạ THPT hoặc tương đương;

(5) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ minh chứng điều kiện tiếng Anh sau (đối với thí sinh không đáp ứng khoản (1) mục 5.1.1.1 của Thông báo):

+ Giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT;

+ Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2;

+ Chứng chỉ VSTEP hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

8.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh thuộc Phương thức xét tuyển 2

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển:

+ Thí sinh có quốc tịch Việt Nam sử dụng Phụ lục 6

+ Thí sinh có quốc tịch nước ngoài sử dụng Phụ lục 7

(2) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh nước ngoài kèm theo bản dịch);

(3) Bản sao hợp lệ học bạ THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh nước ngoài kèm theo bản dịch);

(4) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ minh chứng đạt giải sau:

+ Giấy chứng nhận đạt huy chương/đạt giải;

+ Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu;

+ Quyết định khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cục Thể dục Thể thao/Sở văn hóa thể thao hoặc Sở văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, thành phố;

(5) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ minh chứng điều kiện tiếng Anh sau :

+ Giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT;

+ Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2;

+ Chứng chỉ VSTEP hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

(6) Bản sao hợp lệ minh chứng về trình độ tiếng Việt (đối với thí sinh nước ngoài);

(7) Bản sao hợp lệ hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc thẻ cư trú (đối với thí sinh nước ngoài);

(8) Bản sao giấy tờ minh chứng về tài chính đảm bảo cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại VN (đối với thí sinh nước ngoài);

9. Học phí dự kiến 

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024: 98.000.000 đồng/sinh viên/khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 770.000 đồng/tín chỉ).

10. Thời gian công bố kết quả

Trường Đại học Kinh tế công bố kết quả tuyển sinh năm 2024 trên website của trường (https://ueb.edu.vn) dự kiến trước 17h00 ngày 19/07/2024.

11. Thông tin liên hệ

Tên trường: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 Mã trường: QHE

11.1. Địa chỉ: 

          Trụ sở chính: Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

11.2. Địa chỉ trang thông tin điện tử:  https://ueb.edu.vn

11.3. Địa chỉ các trang mạng xã hội:

- Email: http://tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/ueb.edu.vn

11.4. Điện thoại liên hệ tuyển sinh đại học chính quy trong nước:        

- Tư vấn tuyển sinh:  024.37547506/máy lẻ 666, 888 

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0913 486 773

- Công tác xét tuyển: 024.37547506/máy lẻ 306, 305, 554, 534

Hotline tư vấn công tác xét tuyển: 0862 415 556 (8h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần)

- Lệ phí xét tuyển:

Hotline lệ phí xét tuyển: 0862 056 356 (8h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần)

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo.

>>> Xem thêm thông báo tại đây.

Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Thông báo số 1114/TB-ĐHKT ngày 15/04/2024 về việc Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.

Chi tiết
Thông báo đánh giá kết quả điểm rèn luyện của  sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 1053/TB-ĐHKT ngày 10/4/2024 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chương trình trao đổi sinh viên trong nước với Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Quyết định công nhận điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E học kỳ I năm học 2023-2024

Quyết định công nhận điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E học kỳ I năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024 tới Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết
Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên chính quy khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2023-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên chính quy khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2023-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được trao học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN năm học 2023-2024.

Chi tiết