Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 17:29 07/06/2023

Kèm theo Thông báo số 1872/TB-ĐHKT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30/05/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-ĐHKT, ngày 02/06/2023 và Quyết định số 1861/QĐ-ĐHKT, ngày 02/06/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong kỳ tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2023.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ

STT

Ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản lý kinh tế

60.0

Trong đó điểm đề cương nghiên cứu từ 25 điểm trở lên

2

Quản trị kinh doanh

60.0

3

Kinh tế chính trị

60.0

4

Kinh tế quốc tế

60.0

5

Tài chính – Ngân hàng

60.0

2. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ

STT

Ngành đào tạo           

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản lý kinh tế

60.0

Điểm thi vấn đáp chuyên môn đạt tối thiểu 35 điểm

 

2

Kế toán

60.0

3

Tài chính - Ngân hàng

60.0

4

Quản trị kinh doanh

60.0

5

Kinh tế quốc tế

60.0

6

Công nghệ tài chính

60.0

3. Nhập học

3.1. Thời gian: từ 8h30 đến 9h30 ngày 17/6/2023 (thứ bảy).

3.2. Địa điểm: Hội trường 801, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.3. Hồ sơ nhập học

- Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng.

- Quyết định cử đi học của cơ quan chủ quản (nếu có).

(Đối với người dự tuyển bậc tiến sĩ là công chức, viên chức phải có Công văn cử đi dự tuyển và /hoặc đi học của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức).

3.4. Học phí

3.4.1. Đối với bậc Tiến sĩ

- Học phí năm thứ nhất: 49.000.000 đ (Bốn mươi chín triệu đồng).

- Nghiên cứu sinh chuyển học phí vào tài khoản trường trước ngày nhập học và nhận biên lai nộp học phí tại phòng KHTC (Phòng 406 Nhà E4).

- Hình thức và nội dung nộp tiền ghi cụ thể:

+ Chuyển khoản

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

+ Số tài khoản: 222 100 0 755 9999 Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

+ Nội dung: [Mã Nghiên cứu sinh][Họ và tên][ngày sinh][chuyên ngành][khóa]  nộp tiền học phí năm thứ nhất.

Ví dụ: 15050000, Nguyễn Văn B, 18/12/1980, KTCT, QH-2023-E đợt 1 nộp tiền học phí năm thứ nhất.

3.4.2. Đối với bậc thạc sĩ

- Học phí năm thứ nhất: 29.400.000 đ (Hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Học viên nộp học phí trước ngày nhập học và nhận biên lai nộp học phí tại phòng KHTC (Phòng 406 Nhà E4).

Hình thức và nội dung nộp tiền ghi cụ thể:

+ Chuyển khoản

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

+ Số tài khoản: 222 100 0 755 9999 Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

+ Nội dung: [Mã học viên] [Họ và tên][ngày sinh][chuyên ngành][khóa]  nộp tiền học phí năm thứ nhất.

Ví dụ: 15050000, Nguyễn Văn B, 18/12/1980, QLKT, QH-2023-E đọt 1 nộp tiền học phí năm thứ nhất.

Nghiên cứu sinh, học viên có nhu cầu nhận Biên lai thu tiền tại bộ phận một cửa của Trường, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng 406, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Gặp mặt đầu khóa

Nhà trường tổ chức gặp mặt đầu khóa nghiên cứu sinh, học viên Khóa QH-2023-E (đợt 1). Chương trình buổi gặp mặt đầu khóa gửi kèm theo.

4.1. Thời gian: từ 10h00 đến 11h00 ngày 17/6/2023 (thứ bảy).

4.2. Địa điểm: Hội trường 801, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển

Nghiên cứu sinh, học viên trúng tuyển (danh sách kèm theo) đến Trường Đại học Kinh tế nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 02/6/2023 đến 17/06/2023 (vào giờ hành chính) tại Phòng Đào tạo, Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Các vấn đề cần trao đổi thêm xin liên hệ:

- Trần Quốc Toản, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

- Điện thoại: 024.37547506 (máy lẻ 315)

- Email: toantq@vnu.edu.vn

Trân trọng./.

>> Xem Thông báo tại đây.

Thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi  tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kèm theo Thông báo số 2960/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết