Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 16:55 08/05/2023

Kèm theo Thông báo số 1209/TB-ĐHKT ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN

Căn cứ Công văn số 626/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc tuyển sinh đại học năm 2023;

Trường Đại học Kinh tế điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2023 như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT để xét tuyển.

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Bổ sung đơn vị cấp chứng chỉ:

- Chứng chỉ IELTS: do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp

- Chứng chỉ TOEFL iBT: do Educational Testing Service (ETS) cấp

2.2. Bổ sung yêu cầu hình thức thi của các chứng chỉ tiếng Anh: Thí sinh không sử dụng chứng chỉ tiếng Anh thi trực tuyến để đăng ký xét tuyển.

2.3. Bổ sung yêu cầu điểm của 4 kỹ năng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

STT

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Điểm tối thiểu của mỗi kỹ năng

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

IELTS

4.5

4.5

4.5

4.5

2

TOEFL iBT

15

15

15

15

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

>> Xem Thông báo tại đây.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-ĐHKT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chi tiết
Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu BBA - TROY Khóa 21

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu BBA - TROY Khóa 21

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 120 chỉ tiêu từ Kết quả thi THPT năm 2022 của 1 trong 4 tổ hợp A01, D01, D07, D08 đạt 20/30 ...

Chi tiết
Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển  kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chi tiết