QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Phòng Đào tạo 09:35 14/12/2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 2911/QĐ-ĐHKT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Ph.D), thực hiện được các nghiên cứu một cách độc lập và có ‎ý tưởng nghiên cứu riêng của mình, có thể đưa ra được các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh trên phương diện là các chuyên gia, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển cũng như điều hành doanh nghiệp. Người học sau khi nhận được học vị tiến sĩ có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên đại học, tư vấn cao cấp, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hoặc các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp.

Với học vị tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D), người học được trang bị: (1) kiến thức tổng quan, cập nhật, hiện đại, mang tính lý luận và phương pháp luận cao về chuyên ngành QTKD trên nền tảng nâng cao và hiện đại hoá các kiến thức về quản trị kinh doanh tại bậc đại học và thạc sỹ; (2) khả năng nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh và doanhnghiệp.

Chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại và đạt đẳng cấp thế giới: Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng được đào tạo cho các nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ sử dụng chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) của Đại học Harvard làm chương trình đối sánh (www.hbs.edu). Theo nhiều tổ chức xếp hạng có uy tín, ĐH Harvard thường được xếp hạng số một trong các trường đại học trên thế giới về đào tạo quản trị kinh doanh. Nội dung và cấu trúc chương trình của Đại học Harvard là những điều Trường Đại học Kinh tế hướng tới.

Ngoài ra, chương trình còn được tham khảo chương trình đào tạo tiến sĩ của trường University of California Los Angeles (Hoa Kỳ). Đây là chương trình được xếp hạng trong top 20 các trường có chất lượng cao nhất của Mỹ theo thống kê của National Research Council.

Đội ngũ các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh đạt chuẩn quốc tế:

Đây là lợi thế rất lớn mà Trường Đại học Kinh tế có được thông qua hệ sinh thái các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế đang cộng tác với Trường. Chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh có sự tham gia của những nhà khoa học có uy tín và chất lượng Việt Nam.

Cam kết hỗ trợ và đồng hành với nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập để hoàn thành luận án đúng hạn: 

Đây là điểm riêng của chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Các nghiên cứu sinh được hỗ trợ để tốt nghiệp đúng hạn thông qua các nội dung sau:

- 100% nghiên cứu sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ công bố các bài báo khoa học trong nước và quốc tế có uy tín tốt, đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

- 100% nghiên cứu sinh có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động đào tạo (trợ giảng/giảng dạy) tại trường phù hợp với thế mạnh riêng và phát huy bản thân.

- Mỗi nghiên cứu sinh được xây dựng một lộ trình riêng phù hợp với điều kiện công tác và học tập để đảm bảo cơ hội tốt nghiệp đúng hạn.

- Được hỗ trợ tối đa các thủ tục cần thiết một cách nhanh gọn, khoa học và hiệu quả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Mục tiêu và phương pháp đào tạo: Đào tạo nhà khoa học có trình độ cao, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh và hướng dẫn nghiên cứu khoa học để có khả năng áp dụng hiệu quả tại nơi công tác.

Thời gian và khung chương trình đào tạo: Ngắn gọn, tập trung, linh hoạt, cho phép nghiên cứu sinh dù xuất phát từ các ngành nghề, chuyên môn khác nhau vẫn đạt được các yêu cầu về khối kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy và bảo vệ luận án tiến sĩ.

>> Chi tiết về chương trình xem tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Tiến sĩ tại đây

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Ban hành kèm theo Quyết định số 2911/QĐ-ĐHKT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết