Trang Công tác sinh viên
 
Diana Unicharm tuyển dụng Quản trị viên tập sự năm 2018

Công văn số 3257/ĐHKT-CTSV ngày 24/11/2017 thông báo về tuyển dụng của Công ty Cổ phần Diana Unicharm của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các sinh viên về đợt tuyển dụng Quản trị viên tập sự năm 2018 của Diana Unicharm. Đây là cơ hội để phát triển kỹ năng, kiến thức, khả năng quản lý cho sinh viên.
>>> Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng xem tại đây.
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN