Trang Công tác sinh viên
 

Biểu mẫu về công tác sinh viên


Tin liên quanTT

Nội dung

Tải biểu mẫu

1

Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên, học viên

Download

2

Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên đa năng (Thẻ BIDV)

Download

3

Đơn đề nghị xác nhận sinh viên

Download

4

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Download

5

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Download

6

Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú

Download

7

Mẫu sơ yếu lý lịch

Download

8

Thông tin về sinh viên

Download

9

Đơn đề nghị vay vốn tín dụng sinh viên

Download

10

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Download

 

Tài liệu hướng dẫn

TT

Nội dung

Tải hướng dẫn

1

Hướng dẫn cấp lại thẻ sinh viên đa năng (Thẻ BIDV)

Download

2

Hướng dẫn đăng ký BHYT

Download


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn YQIXTT
Nội dung