Trang Công tác sinh viên
 
Công việc của NCS và HV tại Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 1/2018

Công văn số 09/ĐHKT-CTSV ngày 3/1/2017 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN về một số công việc của NCS và HV tại Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 1/2018.


Để buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp Sau đại học được tổ chức trang trọng và thành công, nhà trường thông báo một số công việc cụ thể sau:

1. Trình tự thời gian trong buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp.

  • Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo.
  • Thời gian: 7h30 - 11h15 ngày 06/01/2018

- 7h30 - 8h30 : NCS, HV nhận lễ phục tại khoa/Viện QTKD

- 8h30 - 9h00 : Ổn định chỗ ngồi

- 9h00 - 9h15 : Tập huấn phát bằng

- 9h15 - 9h30 : Đón đại biểu và Ban nghi lễ

- 9h30 - 11h15: Lễ trao bằng

- 11h15 : Bế mạc

Sau lễ bế mạc NCS, HV nhận bằng gốc tại nhà E4.

Lưu ý: Khi nhận bằng NCS, HV trình thẻ học viên, NCS và Chứng minh thư nhân dân.

2. Nhận giấy khen, phần thưởng: Tất cả các NCS, HV thuộc diện khen thưởng có mặt đầy đủ để nhận giấy khen trên sân khấu.

3. Phân công chỗ ngồi, khai thông tin liên hệ, quy định lên sân khấu và giữ trật tự trong Hội trường: (Phân công chỗ ngồi theo danh sách đính kèm).

  • Khai thông tin liên hệ của HV, NCS đầy đủ vào danh sách đính kèm gửi về phòng CT&CTSV ngày 09/01/2018.
  • Thực hiện đúng mốc thời gian nêu trên.
  • Trật tự trong suốt buổi lễ, không ra khỏi hội trường khi buổi lễ chưa kết thúc.
  • Khi đi lên sân khấu, không được đi lên trước bàn đại biểu.
  • Khi lên sân khấu đi từ cánh gà bên phải, xuống theo cánh gà bên trái (nhìn từ dưới lên):

+ Đối với hàng ghế chẵn, đi theo cánh gà bên phải, xuống cánh gà bên trái và đi về cuối hội trường để về chỗ ngồi.

+ Đối với hàng ghế lẻ, đi về phía cuối hội trường để sang cánh gà bên phải, xuống cánh gà bên trái để về chỗ ngồi.

  • NCS, HV khi nhận Lễ phục chú ý phải có logo của trường ĐH Kinh tế, hình tròn dán trên mũ.
  • NCS, HV không chụp ảnh trong hội trường. Ban Tổ chức sẽ bố trí người chụp ảnh và gửi ảnh qua email cho HV, NCS.
  • Kết thúc buổi lễ, NCS, HV có thể chụp ảnh ở sân trường ĐH Kinh tế.

4. Đối với cán bộ, giảng viên: Cán bộ, giảng viên tham dự buổi Lễ có mặt tại Hội trường lúc 9h15’.

Đề nghị các đơn vị thông báo tới cán bộ, NCS, HV thực hiện đúng các công việc trên.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN