Trang Công tác sinh viên
 
Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài

Công văn số 1537/ĐTKT-HTPT ngày 9/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài


>>Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN