Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2018 - 2019

Thực hiện nội dung công văn số 3134/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 20/09/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2018 - 2019, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên đăng ký như sau:


1. Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học của Trường.

2. Thời gian tham dự: 1 kỳ hoặc 1 năm (từ học kỳ II năm học 2018 – 2019)

3. Chỉ tiêu: 05 sinh viên/học viên toàn ĐHQGHN.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

Là sinh viên đại học năm thứ 3 và kỳ 1 năm thứ 4 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 1 kỳ học.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đáp ứng yêu cầu của từng khu học xá: Tối thiểu phải có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 6.0, tiếng Pháp B2 hoặc tương đương (điều kiện về ngoại ngữ tùy theo yêu cầu của mỗi khu học xá và chương trình học do sinh viên lựa chọn).

- Các khu học xá của Sciences Po:

+ Chương trình trao đổi sinh viên: Học xá Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Paris, Poitiers, Reims.

+ Chương trình trao đổi học viên cao học: Học xá Paris.

- Chi tiết yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ sinh viên/ học viên tham khảo thêm thông tin tại đường link: http://www.sciencespo.fr/international/en/content/language-tests-exchange-students)

- Các thông tin khác về chương trình trao đổi sinh viên, học viên tham khảo tại đường link: http://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký (tài liệu đính kèm).

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân (bằng tiếng Anh hoặc Pháp).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Sau khi được ĐHQGHN lựa chọn và cho phép đăng ký hồ sơ online, sinh viên đăng ký học trao đổi phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đối tác và viết 1 bài luận về lý do lựa chọn ĐH Sciences Po làm nơi đăng ký học trao đổi.

- Sinh viên cần lưu file PDF để hoàn thiện hồ sơ online khi có yêu cầu từ ĐH Sciences Po.

6. Chi phí tham dự chương trình:

- Sinh viên/học viên tham dự được miễn học phí, các chi phí khác sinh viên tự thanh toán.

- Sinh viên/học viên cần lựa chọn đúng chương trình của mình do có sự khác biệt về chi phí tại các khu học xá.

Đề nghị các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên và hồ sơ, gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h00 ngày 03/10/2018

Đại học Quốc gia Hà Nội