Đào tạo ngắn hạn
Banner động trên cùng trang tin
Khóa đào tạo Chương trình đào tạo giám đốc doanh nghiệp

Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản về: Vị trí, vai trò, những tố chất của một giám đốc doanh nghiệp; Phương pháp quản lý điều hành của Giám đốc doanh nghiệp; Chiến lược và quy trình ra quyết định của người đứng đâu; Quản trị marketing và thương hiệu doanh nghiệp; Quản trị nhân sự và quản trị tài chính doanh nghiệp; Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty và các tổ chức.


1. Đơn vị tổ chức:

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Đơn vị phối hợp: Địa phương /Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức

2. Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung, chuyên viên/nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Mục đích khóa đào tạo: Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về: Vị trí, vai trò, những tố chất của một giám đốc doanh nghiệp; Phương pháp quản lý điều hành của Giám đốc doanh nghiệp; Chiến lược và quy trình ra quyết định của người đứng đâu; Quản trị marketing và thương hiệu doanh nghiệp; Quản trị nhân sự và quản trị tài chính doanh nghiệp; Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty và các tổ chức.

4. Thời lượng khóa học: Theo hợp đồng (7 ngày, 15 ngày, 30 ngày...)

5. Thời gian tổ chức khóa học (dự kiến):Theo đơn đặt hàng.

6. Liên hệ: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 (ext: 746)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN