Công đoàn
 
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ

Thông báo số 235/TB-CĐKT ngày 20/10/2016 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận

Thực hiện Công văn số 58/CĐĐHQGHN ngày 17/10/2016 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế đề nghị các Công đoàn bộ phận tổ chức thông báo, vận động cán bộ, giảng viên và người lao động hưởng ứng hoạt động quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ.

Cách thức quyên góp: Để thuận tiện và đảm bảo thời gian quy định trong việc thu nộp của Công đoàn ĐHQGHN, Ban Chấp hành công đoàn Trường đề nghị:

- Đối với các cán bộ hưởng quỹ lương Nhà trường, đề nghị Phòng KHTC của Trường thu giúp qua lương tháng 11/2016.

- Đối với các cán bộ làm việc tại các đơn vị hạch toán độc lập, không hưởng quỹ lương Nhà trường đề nghị đơn vị tổ chức thu và nộp về cho đồng chí Trần Thị Hồng (Ủy viên BCH Công đoàn Trường) trước ngày 30/10/2016.

Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên và công nhân viên có nguyện vọng ủng hộ thêm ngoài mức tối thiểu, đề nghị BCH các công đoàn bộ phận thu nhận giúp hoặc trực tiếp nộp cho đồng chí Trần Thị Hồng.

Đề nghị các Công đoàn bộ phận thông báo về việc tổ chức ủng hộ này tới toàn thể các cán bộ, giảng viên và người lao động trong đơn vị được biết và nhiệt tình hưởng ứng.

Trân trọng thông báo.


Công đoàn Trường ĐHKT