Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo số tài khoản của BIDV Chi nhánh Mỹ Đình cho sinh viên QH2018E Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Thông báo số 2752/TB-ĐHKT ngày 10/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình (Bidv Mỹ Đình) về việc mở tài khoản cho sinh viên khóa QH-2017-E của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các sinh viên kết quả đăng ký nộp học phí qua Ngân hàng BIDV Mỹ Đình như sau:

- Thông báo số tài khoản Ngân hàng của sinh viên đăng ký nộp học phí:

o Danh sách sinh viên và tài khoản ngân hàng đăng ký nộp học phí:

Phụ lục 1: Danh sách sinh viên hệ đào tạo chuẩn và hệ đào tạo CLC theo TT 23

>> Danh sách sinh viên ngành Kế toán

>> Danh sách sinh viên ngành Kinh tế

>> Danh sách sinh viên ngành Kinh tế phát triển

>> Danh sách sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế

>> Danh sách sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh

>> Danh sách sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng

Phụ lục 2: Danh sách sinh viên chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép)

>> Danh sách sinh viên ngành Kinh tế - bằng kép

>> Danh sách sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế - bằng kép

* Hướng dẫn nộp học phí tự động của BIDV

Tất cả các sinh viên còn lại chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ngân hàng đề mở tài khoản phải ra các địa điểm giao dịch của Ngân hàng BIDV Mỹ Đình để hoàn thiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN