Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo số 2341/TB-ĐHKT ngày 23/11/2017 của trường ĐHKT


Căn cứ vào kế hoạch số: 2789/KH-ĐHKT ngày 18 tháng 10 năm 2017 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo năm học 2017 - 2018;

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (TT ĐBCLGD) thông báo tới Viện Quản trị Kinh doanh, các Khoa và toàn thể sinh viên lịch tham gia điều tra khảo sát (ĐTKS) trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2017 - 2018.

Thời gian mở hệ thống: từ ngày 23/11/2017 và kết thúc ngày 31/12/2017.

Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn

Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động giảng dạy theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để TT ĐBCLGD thực hiện thống kê dữ liệu. Sinh viên chưa tham gia đóng góp ý kiến sẽ không thể truy cập vào hệ thống để xem điểm môn học trước thời hạn.

Kính đề nghị các Khoa/Viện đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia ĐTKS đúng tiến độ.

>>> Xem chi tiết tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác

<123>