Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy không đúng quy chế đào tạo đại học, học kỳ I năm học 2017-2018 (Thông báo lần 2)

Thông báo số 2165/TB-ĐHKT ngày 15/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 1904/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 về việc đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018; Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký các lớp học phần trong đợt mở cổng hệ thống đăng ký học lần 2 trên cổng thông tin ĐHQGHN, Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (có danh sách kèm theo).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nộp đơn đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định (Mẫu 12/ĐT) từ ngày 05/09/2017 đến hết ngày 08/09/2017 tại phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối với những sinh viên đăng ký học không đúng quy chế đào tạo đại học, Nhà trường đã gửi thông báo số 2094/TB-ĐHKT ngày 04/08/2017 (kèm danh sách) đề nghị sinh viên tự hủy đăng ký trên hệ thống trong lần mở cổng đăng ký học lần 2, tuy nhiên sinh viên đã không thực hiện theo yêu cầu của Nhà trường. Sau khi rà soát, Nhà trường đã hủy học phần của những sinh viên có tên trong danh sách đã thông báo. Đối với danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 2), nếu sinh viên có nguyện vọng đăng ký học, sinh viên sẽ nộp học phí đầy đủ theo mức quy định của Nhà trường và nộp Phiếu đăng ký học phần tương đương (Mẫu 11/ĐT) tại Phòng Đào tạo - phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội từ ngày 28/8/2017 đến 31/8/2017.

Đề nghị các khoa/viện thông báo sinh viên biết để thực hiện./.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác