Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc Chương trình đào tạo Hệ đại học chính quy - Học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo số 4171/TB-ĐHKT ngày 26/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần trong 02 đợt trên Hệ thống cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017.
Đề nghị sinh viên đăng ký các lớp học phần không thuộc chương trình đào tạo tự rà soát lại và hủy đăng ký học trên hệ thống vào đợt mở cổng hệ thống đăng ký học lần 3 (20h00 ngày 13/01/2017 đến 14h00 ngày 16/01/2017).
Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên từ ngày 27/12/2016 đến hết ngày 30/12/2016 tại Phòng Đào tạo P.304 nhà E4 -144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. Trường hợp sinh viên đăng ký học các lớp học phần không thuộc chương trình đào tạo sẽ thực hiện nộp học phí theo mức quy định của Nhà trường.
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
>> Xem thông báo chi tiết tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN