Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2011 - 2012 lớp cao học khóa QH-2011-E.CH (khóa 20) - lớp 2

Địa điểm: Khu giảng đường NTC - Mỹ Đình                                       
TT
Môn học
Số
tín chỉ
Số buổi
Thời gian
Buổi học
Giảng đường
1
Triết học
02
8
 
22/10-11/12/2011
 
Chủ Nhật (Sáng)
P.103 NTC
2
Tiếng Anh cơ sở
(Lớp 2A)
04
16
 
22/10-11/12/2011
 
Thứ 7 (Chiều)
Chủ Nhật (Chiều)
P. 110 NTC
3
Tiếng Anh cơ sở
(Lớp 2B)
04
16
 
22/10-11/12/2011
 
Thứ 7 (Chiều)
Chủ Nhật (Chiều)
P.203 NTC
   

>> Xem danh sách lớp học
tại đây

Ghi chú:

- Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật: Sáng từ 7h55 đến 11h40 (tiết 2-5); Chiều từ 13h55 đến 17h40 (tiết 2-5)

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 504 - Nhà E4 trường ĐHKT - ĐHQGHN. Điện thoại: 04.37549190 (số máy lẻ: 524, 504).


Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT


Các tin khác

<12>