Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin

Giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh đạt trình độ quốc tế


Tin liên quan1. Giới thiệu chung
  • Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)
  • Trình độ đào tạo: Cử nhân hệ đào tạo đạt trình độ quốc tế
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Đối tượng tuyển sinh/đào tạo: thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT tham gia kỳ thi tuyển sinh hàng năm đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của ĐHQGHN, trường ĐH Kinh tế và ngành QTKD hệ đào tạo đạt trình độ quốc tế.

2. Mục tiêu của chương trình

Đào tạo cử nhân có chất lượng đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vựcquản trị kinh doanh, có khả năng tác nghiệp, kinh doanh, phân tích, đánh giá, nghiên cứu, giảng dạy về QTKD tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước (công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty đa quốc gia, các tập đoàn...), các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức khác; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tậpở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.

3. Định hướng nghề nghiệp của Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nhóm 1 -  Chuyên viên quản trị kinh doanh: Có khả năng thích ứng trong môi trường công việc có tính cạnh tranh cao, có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức khác trong và ngoài nước; có thể đảm nhận các công việc như bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự....; triển vọng phát triển trong tương lai có thể trở thành trưởng các phòng/ban, giám đốc bộ phận và dự án, giám đốc, tổng giám đốc.

Nhóm 2 -  Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Có khả năng làm việc tại các công ty và tổ chức tư vấn quản trị doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các Bộ và Sở, Ban, Ngành liên quan; có thể đảm nhận các công việc: trợ lý phân tích thị trường kinh doanh; trợ lý phân tích, thẩm định, đề xuất chiến lược kinh doanh, kế hoạch nhân sự, kế hoạch sản xuất,...; trợ lý lập báo cáo tài chính, phân tích, thẩm định và đề xuất các phương án đầu tư; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, chuyên gia tư vấn, nhà quản lý trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Nhóm 3 -  Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu trong nước và quốc tế; có thể đảm nhận các công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quản trị kinh doanh; tham gia đề xuất, xây dựng các ý tưởng nghiên cứu mới trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; trợ lý giảng dạy, giảng viên dạy các môn học: quản trị nguồn nhân lực, marketing, chiến lược, tài chính...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, nhà quản lý trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Nhóm 4 - Trợ lý và thư ký: Có khả năng đảm nhận công việc trợ lý hoặc thư ký ban giám đốc, hội đồng quản trị, trợ lý giám đốc của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác trong và ngoài nước; có thể đảm nhận các công việc: trợ lý phân tích, tổng hợp các báo cáo và tham mưu về các mảng hoạt động trong doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh, nhân lực, marketing, tài chính, hỗ trợ trong giao dịch với đối tác, sắp xếp kế hoạch công tác cho lãnh đạo...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng các bộ phận/phòng, ban, giám đốc bộ phận, giám đốc, tổng giám đốc.  Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn RVNKMP
Nội dung