Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Phòng Đào tạo 15:45 11/06/2024

Công văn số 1724/ĐHKT-ĐT ngày 10/06/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Căn cứ công văn số 1238/ĐHKT-ĐT ngày 26/04/2024 về việc lịch thi kết thúc học phần khóa QH-2021-E bậc Đào tạo Đại học, HK II năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 3408/TB-PC CAUGIAY ngày 05/06/2024 về việc ngừng giảm mức cung cấp điện Sáng ngày 20/6/2024 tại giảng đường E5;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh lịch thi các học phần của khóa QH-2021-E bậc Đào tạo Đại học, HK II năm học 2023-2024 buổi sáng ngày 20/6/2024 chuyển sang buổi chiều ngày 20/6/2024 (chi tiết kèm theo);

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện; các cán bộ làm nhiệm vụ công tác thi kết thúc học phần buổi sáng ngày 20/6/2024 theo phân công sẽ chuyển sang làm việc buổi chiều;

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD và tổ sao in đề cung cấp đề thi theo lịch thi mới;

Download Công văn tại đây

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2023 -2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2023 -2024

Công văn số 1875/ĐHKT-ĐT ngày 18/06/2024 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, QH-2023-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, QH-2023-E)

Công văn số 1797/ĐHKT-ĐT ngày 12/06/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, ...

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) (Lần 2)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) (Lần 2)

Công văn số 1381/ĐHKT-ĐT ngày 10/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) ...

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)

Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 06/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)...

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 1238/TB-ĐHKT ngày 26/4/2024 về việc Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học  Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Công văn số 719/ĐHKT-ĐT ngày 11/3/2024 về việc Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Công văn số 144/ĐHKT-ĐT ngày 17/01/2024 về việc lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách sinh viên hoãn thi  Học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số 131/TB-ĐHKT ngày 16/01/2024 về việc danh sách sinh viên hoãn thi học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Công văn số 68/ĐHKT-ĐT ngày 10/01/2024 về việc danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Chi tiết