Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học Troy, Hoa Kỳ – Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 18:38 01/02/2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ, Khóa 22, Niên khóa 2023 - 2027.

1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Người Việt Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và đạt các điều kiện tuyển sinh của chương trình, có đủ sức khỏe để học tập, có tư cách và phẩm chất đạo đức tốt, không ở trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được xét tuyển vào học theo quy định hiện hành liên quan của hai bên.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 sinh viên

3. Phương thức và điều kiện tuyển sinh: Xét tuyển, theo các điều kiện sau:

3.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng khi thí sinh thỏa mãn 02 điều kiện:

- Điều kiện 1: Điểm trung bình chung 4/6 học kỳ ở bậc THPT đạt tối thiểu 8,0 theo thang điểm 10 (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0). Hai học kỳ còn lại đạt 7,0 theo thang điểm 10 (hoặc 3.0 theo thang điểm 4) trở lên;

- Điều kiện 2: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP): IELTS 5.5; TOEFL iBT 72 còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ.

3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT khi thí sinh đáp ứng đủ 03 điều kiện:

- Điều kiện 1: Điểm trung bình chung của mỗi năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6,5 theo thang điểm 10 (hoặc 2.5 theo thang điểm 4.0);

- Điều kiện 2: Tổng điểm trung bình 3 môn học cả năm lớp 12 của 1 trong 4 tổ hợp sau đạt 21.0 điểm trở lên, trong đó điểm môn tiếng Anh tối thiểu là 7,0/10:

  • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
  • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
  • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
  • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh;

- Điều kiện 3: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP): IELTS 5.5; TOEFL iBT 72 còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ.

3.3. Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc Kết quả thi ‘Đánh giá năng lực’ do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khi thí sinh đáp ứng 3 điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển: A01/D01/D07/D08 đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN áp dụng cho Chương trình BBA-TROY, mã ngành QHE80 và điểm trung bình chung các môn thi tốt nghiệp THPT đạt 5,0 trở lên, trong đó điểm Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,5 và không có điểm liệt đối với các môn còn lại. Đối với các thí sinh sử dụng kết quả thi ‘Đánh giá năng lực’ do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cần đạt 80/150 điểm trở lên.

- Điều kiện 2: Điểm trung bình chung của mỗi năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6,5 theo thang điểm 10 (hoặc 2.5 theo thang điểm 4.0).

- Điều kiện 3: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP): IELTS 5.5; TOEFL iBT 72 còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ.

Ghi chú:

- Thí sinh đạt các điều kiện về kết quả học và/hoặc điểm thi tốt nghiệp ở bậc THPT nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ theo yêu cầu được công nhận trúng tuyển có điều kiện nếu có một trong 2 kết quả dưới đây: (i) điểm tiếng Anh tại Kỳ thi THPT đạt 6,5/10 trở lên; hoặc (ii) điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12 đạt tối thiểu 7,0/10.

- Sinh viên thuộc các trường hợp trúng tuyển có điều kiện sẽ được kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh để xếp lớp học bổ sung kiến thức tiếng Anh và luyện thi lấy 3 chứng chỉ đạt trình độ theo yêu cầu. Thời gian cần nộp được chứng chỉ tiếng Anh là không quá 1 năm kể từ khi có thông báo trúng tuyển có điều kiện.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh do các trường đại học trong nước cấp phải nộp được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu IELTS 5.5, TOEFL iBT 72 hoặc tương đương trước khi đăng ký học phần do Đại học Troy đảm nhiệm (trừ các trường hợp được Đại học Troy chấp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn đối với đối tượng có chứng chỉ quốc tế ACT, SAT hoặc A/AS Level …như nêu trong ‘Xét điểm các bài thi đánh giá năng lực khác’ dưới đây).

  • Xét điểm các bài thi đánh giá năng lực khác:

a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có một trong các chứng chỉ quốc tế khi tham gia các bài thi đánh giá năng lực sau (còn trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ) được xét tuyển vào chương trình và không phải nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

- Bài thi ACT đạt tối thiểu điểm 20/36 (trong đó điểm thành phần tiếng Anh tối thiểu là 18);

- Bài thi SAT đạt từ 1050/1600 điểm trở lên (trong đó điểm đọc và viết không dưới 480, chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển);

- Chứng chỉ A Level 1 do Cambridge International Examination (CIE) cấp với kết quả 3 môn học theo các khối xét tuyển tương ứng (các môn: Toán - Tiếng Anh – Vật lý - Hóa – Sinh …) đạt điểm C trở lên.

b) Thí sinh là người Việt Nam có bằng Tốt nghiệp THPT do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được xét tuyển vào học khi văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Yêu cầu điểm trung bình chung của mỗi năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6,5 theo thang điểm 10 (hoặc 2.50 theo thang điểm 4.0).

4. Chương trình đào tạo: Áp dụng nguyên khung Chương trình đào tạo đã được kiểm định của Đại học Troy. Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh gồm 44 học phần, 122 tín chỉ, chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu (Major: Global Business), có 02 định hướng chuyên sâu (concentration) cho sinh viên lựa chọn:

- Quản lý: Management

- Phân tích dữ liệu: Data Analytics

5. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

6. Thời gian đào tạo chuẩn: 3,5 năm, 10 học kỳ. Mỗi năm học 03 kỳ.

Sinh viên có nguyện vọng chuyển tiếp sang học tại Đại học Troy tại Hoa Kỳ cần tích lũy ít nhất 6 tín chỉ do Đại học Troy giảng dạy trong 2 kỳ học liên tiếp và điểm trung bình chung (GPA) đạt tối thiểu 2.7/4.0. Sinh viên chuyển tiếp được hưởng mức học bổng ưu đãi tương đương 50% mức học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế khi duy trì được điểm trung bình chung đạt 3.0/4.0 trở lên.

7. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

8. Bằng cấp và điều kiện tốt nghiệp:

- Sinh viên theo học chương trình cần tích lũy tối thiểu 122 tín chỉ, đạt điểm trung bình chung (GPA) tối thiểu 2.0/4.0.

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với chương trình.

- Bằng đại học chính quy cử nhân Quản trị kinh doanh (Bachelor of Science in Business Administration) do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp (chương trình được ĐHQGHN cấp phép và được Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD&ĐT công nhận văn bằng). Bảng điểm tốt nghiệp do Đại học Troy cấp. Bằng và Bảng điểm hoàn toàn giống như bằng và bảng điểm cấp cho sinh viên học và tốt nghiệp tại Hoa Kỳ.

9. Giảng viên: 50% các môn học chuyên ngành trong chương trình do giảng viên của Đại học Troy, Hoa Kỳ giảng dạy. 50% do các giảng viên của Việt Nam giảng dạy. Các giảng viên trong Chương trình đều có trình độ Thạc sĩ, Tiến sỹ tốt nghiệp tại các quốc gia hàng đầu thế giới.

10. Kinh phí tuyển sinh và đào tạo

- Học phí (cho khóa học chuẩn 122 tín chỉ, sinh viên học theo đúng lộ trình 3,5 năm – 10 học kỳ, học toàn phần tại Việt Nam): 335.120.000 đồng/sinh viên (tương đương 14.200 USD).

Lưu ý: Sinh viên trúng tuyển khóa 22, tuyển sinh Kỳ Thu 2023 được cấp học bổng 19.375.600 đồng/sinh viên (tương đương 821 USD). Học bổng này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào các kỳ đóng phí khi học tại Trường Đại học Kinh tế.

- Học phí cho một khóa học chuẩn sinh viên phải nộp sau khi trừ học bổng là: 315.744.400 đồng (Ba trăm mười lăm triệu, bảy trăm bốn mươi tư nghìn, bốn trăm đồng – tương đương 13.379 USD).

- Phí xét tốt nghiệp: 1.416.000 đồng/sinh viên (tương đương 60USD) – nộp khi đăng ký tốt nghiệp.

- Phí tổ chức Lễ tốt nghiệp: 3.540.000 đồng/sinh viên (tương đương 150USD)

- Hình thức thu các loại phí và học phí: chuyển khoản.

+ Kinh phí đào tạo và các loại phí thu bằng đồng Việt Nam. Mức thu sẽ thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu.

+ Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 23.600 VND (tham khảo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 17/01/2023).

Ghi chú: Mức học phí trên (chưa trừ học bổng) chi tương đương 30% học phí học tại Đại học Troy năm học 2023 – 2024. Sinh viên nếu chuyển tiếp sang học tại Đại học Troy, Hoa Kỳ sẽ phải nộp học phí theo quy định của Đại học Troy áp dụng cho đối tượng là sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ vào năm chuyển tiếp tương ứng. Sinh viên có cơ hội được hưởng mức học bổng tương đương 50% học phí của sinh viên quốc tế học tại Đại học Troy, Hoa Kỳ nếu duy trì được GPA các kỳ đạt tối thiểu 3.0/4.0.

11. Cơ hội nghề nghiệp: 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm với thu nhập cao.

12. Quyền lợi sinh viên: được hưởng đầy đủ quyền lợi của sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Troy, Hoa Kỳ (ngoại trừ chính sách miễn, giảm học phí), bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

- Nhận bằng chính quy của Mỹ, có giá trị toàn cầu. Văn bằng được Bộ GD – ĐT công nhận tại Việt Nam

- Nhiều sinh viên đã được tham gia Chương trình trao đổi quốc tế với nhiều trường Đại học lớn trên thế giới, thỏa sức trải nghiệm môi trường học tập tại Châu Âu, Á, Mỹ mà không phải trả thêm học phí.

- Cơ hội học tiếp ngay lên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của ĐH St. Francis, nhận song bằng cử nhân (BBA) và Thạc sĩ (MBA USF) chỉ trong 5 năm.

- Cơ hội nhận học bổng đầu vào – SUPERSTAR SCHOLARSHIP trị giá 50% học phí toàn khóa cho UEB - TROY K22 cùng hệ thống nhiều học bổng khuyến khích học tập, thủ lĩnh sinh viên, nghiên cứu khoa học…

- Được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên;

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các câu lạc bộ phát triển bản thân và hỗ trợ việc làm.

- Dịch vụ hỗ trợ đào tạo, công tác sinh viên, cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo quyền lợi người học.

- Sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Troy để hoàn thành chương trình có thể tham gia chương trình ‘Đào tạo thực hành không bắt buộc’ (Optional Practical Training - OTP) là chương trình đào tạo thực hành không bắt buộc của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) dành cho sinh viên quốc tế có thời gian học tại Hoa Kỳ tối thiểu 1 năm. Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế được đi làm hợp pháp với hình thức toàn thời gian hoặc bán thời gian tại các công ty của Mỹ có liên quan đến ngành học của bản thân.

- Sinh viên được tham gia vào mạng lưới sinh viên và cựu sinh viên ĐH Troy của cả Hoa Kỳ và Việt Nam, được kết nối hợp tác với các tập đoàn chiến lược của trường, mở ra cơ hội khởi nghiệp, thăng tiến, phát triển mối quan hệ kinh doanh.

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao tại các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn lớn ngay sau khi tốt nghiệp 

>>> Chi tiết về chương trình Cử nhân QTKD liên kết với ĐH Troy, Hoa Kỳ, xem TẠI ĐÂY

13. Hồ sơ tuyển sinh:

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ được phát hành và tiếp nhận từ ngày 01/02/2023 tại:

Phòng Tuyển sinh

Phòng 102 và Phòng 106 - Nhà E4 -144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04. 3754 7506 (Ext. 508/518/666/888)

Hotline: 03 8535 8535; 0913 486 773

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, QH-2023-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, QH-2023-E)

Công văn số 1797/ĐHKT-ĐT ngày 12/06/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, ...

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

CV 1830/ĐHKT-ĐT ngày 14/06/2024 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Công văn số 1724/ĐHKT-ĐT ngày 10/06/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80) do Trường ĐH Troy - Hoa Kỳ cấp bằng, hệ chính quy, khóa 23, niên khóa 2024 - 2028

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80) do Trường ĐH Troy - Hoa Kỳ cấp bằng, hệ chính quy, khóa 23, niên khóa 2024 - 2028

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối thiểu đạt IELTS 5.5, TOEFL iBT ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE89) do Trường ĐH St.Francis - Hoa Kỳ cấp bằng, hệ chính quy, khóa 4, niên khóa 2024 - 2028

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE89) do Trường ĐH St.Francis - Hoa Kỳ cấp bằng, hệ chính quy, khóa 4, niên khóa 2024 - 2028

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối thiểu đạt IELTS 5.5, TOEFL iBT ...

Chi tiết
Kết quả điểm thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Kết quả điểm thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 4586/QĐ-ĐHKT ngày 13/12/2023của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2024;Căn ...

Chi tiết
Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Thông báo số 1623/TB-ĐHKT ngày 31/05/2024 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo mời đơn vị tư vấn thẩm định giá

Thông báo mời đơn vị tư vấn thẩm định giá

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang có nhu cầu cần thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá cho gói thầu của Nhà trường chuẩn bị triển khai.

Chi tiết
Thông báo lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN định kỳ hằng tháng năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN định kỳ hằng tháng năm 2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân. Trường Đại học ...

Chi tiết