Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo 17:28 23/05/2023

Thông báo số 1733/TB-ĐHKT ngày 23/5/2023 về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế tại cuộc họp với Lãnh đạo Khoa/Viện, Cố vấn học tập và sinh viên thuộc diện cảnh báo chậm tiến độ học tập các lớp khóa QH-2019-E và QH-2020-E,

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn Nhà trường tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa QH-2019-E và QH-2020-E, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: bắt buộc đăng ký học đối với sinh viên khóa QH-2019-E nợ dưới 10 tín chỉ của chương trình đào tạo, khuyến khích đăng ký đối với sinh viên khóa QH-2020-E thuộc diện cảnh báo nếu sinh viên sắp xếp được thời gian.

2. Thời gian tổ chức đào tạo: dự kiến từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 08/07/2023 (từ thứ 2 đến thứ 7)

3. Hình thức giảng dạy: kết hợp giảng dạy trực tuyến trên Microsoft Teams và trực tiếp tại giảng đường (giảng dạy trực tuyến không quá 30% thời lượng của học phần).

4. Thời gian thi hết học phần: dự kiến từ ngày 10/07/2023 đến ngày 22/07/2023

5. Thời gian thông báo kết quả học tập: trước 17h00 ngày 15/08/2023

6. Lưu ý khi đăng ký học phần: Sinh viên được phép đăng ký học phần trong học kỳ Hè năm học 2022-2023 nếu sinh viên đang học học phần tiên quyết vào học kỳ II năm học 2022-2023 nhưng chưa có kết quả. Sau khi có kết quả của học phần tiên quyết, Nhà trường sẽ hủy đăng ký học hoặc kết quả học tập đối với những sinh viên không đạt học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký trong học kỳ Hè năm học 2022-2023.

7. Học phí: Sinh viên khóa QH-2019-E, QH-2020-E không phải đóng học phí đối với học phần học lần đầu. Sinh viên đóng học phí khi đăng ký học phần thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Học lại; (2) Học cải thiện điểm; (3) Học vượt số tín chỉ của chương trình đào tạo

8. Quy trình giải quyết đơn mở lớp học kỳ Hè năm học 2022-2023:

8.1. Sinh viên nộp đơn xin mở lớp (theo mẫu Phụ lục 1Phụ lục 2) và gửi về Khoa/Viện. Các Khoa, Viện tập hợp đơn và gửi bản cứng có chữ ký (bao gồm cả 2 phụ lục) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 23/5/2023.

8.2. Phòng Đào tạo thông báo kết quả giải quyết đơn xin mở lớp và kế hoạch mở cổng đăng ký học trước 16h00 ngày 26/05/2023.

Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 306).

Download Thông báo tại đây

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Căn cứ công văn số 29/BV-TCHC ngày 02/03/2023 về việc Thông báo kế hoạch khám sức khỏe nhập học, khám ra trường năm học 2023 cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Kèm theo Thông báo số 3513/TB-ĐHTK ngày 25/9/2023 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ ...

Chi tiết
Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3494/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023 về việc nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3349/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Thực hiện nội dung công văn số 3312/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên khóa QH-2023-E

Tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên Khóa QH-2023-E

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết