Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo 17:28 23/05/2023

Thông báo số 1733/TB-ĐHKT ngày 23/5/2023 về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế tại cuộc họp với Lãnh đạo Khoa/Viện, Cố vấn học tập và sinh viên thuộc diện cảnh báo chậm tiến độ học tập các lớp khóa QH-2019-E và QH-2020-E,

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn Nhà trường tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa QH-2019-E và QH-2020-E, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: bắt buộc đăng ký học đối với sinh viên khóa QH-2019-E nợ dưới 10 tín chỉ của chương trình đào tạo, khuyến khích đăng ký đối với sinh viên khóa QH-2020-E thuộc diện cảnh báo nếu sinh viên sắp xếp được thời gian.

2. Thời gian tổ chức đào tạo: dự kiến từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 08/07/2023 (từ thứ 2 đến thứ 7)

3. Hình thức giảng dạy: kết hợp giảng dạy trực tuyến trên Microsoft Teams và trực tiếp tại giảng đường (giảng dạy trực tuyến không quá 30% thời lượng của học phần).

4. Thời gian thi hết học phần: dự kiến từ ngày 10/07/2023 đến ngày 22/07/2023

5. Thời gian thông báo kết quả học tập: trước 17h00 ngày 15/08/2023

6. Lưu ý khi đăng ký học phần: Sinh viên được phép đăng ký học phần trong học kỳ Hè năm học 2022-2023 nếu sinh viên đang học học phần tiên quyết vào học kỳ II năm học 2022-2023 nhưng chưa có kết quả. Sau khi có kết quả của học phần tiên quyết, Nhà trường sẽ hủy đăng ký học hoặc kết quả học tập đối với những sinh viên không đạt học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký trong học kỳ Hè năm học 2022-2023.

7. Học phí: Sinh viên khóa QH-2019-E, QH-2020-E không phải đóng học phí đối với học phần học lần đầu. Sinh viên đóng học phí khi đăng ký học phần thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Học lại; (2) Học cải thiện điểm; (3) Học vượt số tín chỉ của chương trình đào tạo

8. Quy trình giải quyết đơn mở lớp học kỳ Hè năm học 2022-2023:

8.1. Sinh viên nộp đơn xin mở lớp (theo mẫu Phụ lục 1Phụ lục 2) và gửi về Khoa/Viện. Các Khoa, Viện tập hợp đơn và gửi bản cứng có chữ ký (bao gồm cả 2 phụ lục) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 23/5/2023.

8.2. Phòng Đào tạo thông báo kết quả giải quyết đơn xin mở lớp và kế hoạch mở cổng đăng ký học trước 16h00 ngày 26/05/2023.

Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 306).

Download Thông báo tại đây

Quyết định đánh giá điểm rèn luyện sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E học kỳ I năm học 2022-2023

Quyết định đánh giá điểm rèn luyện sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E học kỳ I năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo tới sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E về việc quyết định công nhận đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023....

Chi tiết
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 1865/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024, Nhà trường ...

Chi tiết
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2022 - 2023

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2022 - 2023

Trường ĐH Kinh tế thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Đối với những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học kỳ Hè, 2022-2023 nhưng chưa có tên trong danh sách đề nghị mở lớp, sinh viên đăng ký tại link https://forms.gle/HwUkWJZTKspLyDJdA ...

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01/9/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học ...

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 1601/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành VinGroup ...

Chi tiết
Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Chương trình học bổng toàn phần Tiếng Anh EDLINK

Chương trình học bổng toàn phần Tiếng Anh EDLINK

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-EDLINK ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục EDLINK về việc trao tặng học bổng toàn phần Tiếng Anh ...

Chi tiết