Thông báo học bổng Shinnyo (Nhật Bản) năm học 2022 - 2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 09:05 08/11/2022

Thực hiện nội dung công văn số 3702/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2022-2023 cho sinh viên.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

1.1. Đối với SV đã được nhận học bổng Shinnyo: 

- Năm học 2021-2022 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; 

- Ưu tiên SV: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập; tham gia hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội - cộng đồng, nghiên cứu khoa học…

1.2. Đối với SV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo: 

- Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022; 

- Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập. 

- Có tham gia BHYT.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 300 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng Trường Đại học Kinh tế: 

- Số lượng SV đã từng được nhận học bổng: 05 sinh viên (Danh sách tại đây)

- Số lượng SV nhận lần đầu (SV QH-2022-E): 03 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

4.1. Đối với SV đã được nhận học bổng Shinnyo: 

- Bảng điểm học tập năm học 2021-2022, có xác nhận của Phòng Đào tạo; 

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu); 

- Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng; 

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có); 

- Các chứng nhận về: Hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học… trong 01 năm trở lại đây (nếu có). 

4.2. Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo: 

- Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 (đối với sinh viên năm thứ nhất); 

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu); 

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4); 

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có); 

- Các chứng nhận về: Hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học… trong 01 năm trở lại đây (nếu có).

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 12/11/2022

Chi tiết công văn sinh viên xem tại đây.

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 30 suất học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, trong đó có 4 sinh viên Trường Đại học Kinh tế nhận được học bổng....

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội trao 57 suất học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc cho sinh viên năm học 2022-2023.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định cấp học bổng BIDV năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – TROY kỳ Hè năm 2022

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – TROY kỳ Hè năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA - Troy với tổng số ...

Chi tiết
Thông báo sinh viên nhận được học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên nhận được học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 - 2023

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký 03 quyết định trao học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 ...

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E học kỳ II năm học 2021 – 2022

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 cho gần 300 sinh viên chính quy.

Chi tiết
Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA-TROY nhận học bổng kỳ Hè 2022

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA-TROY nhận học bổng kỳ Hè 2022

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022, Nhà trường thông báo cho sinh viên hệ liên kết quốc tế Chương trình BSBA-TROY 05 loại học bổng kỳ Hè ...

Chi tiết
Thông báo sinh viên được nhận học bổng Yamada, học bổng Lotte và học bổng Pony Chung năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên được nhận học bổng Yamada, học bổng Lotte và học bổng Pony Chung năm học 2022 - 2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 5 suất học bổng Yamada, 4 suất học bổng Lotte và 2 suất học bổng Pony Chung cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế ...

Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 3311/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex ...

Chi tiết