Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 16:34 21/04/2022

Kèm theo Thông báo số 1161/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2022;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét phương thức xét tuyển chứng chỉ A-Level:

- Phụ lục 4.4 của Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022: 

  Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 12/04/2022 - 16/06/2022.

- Điều chỉnh: 

  Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 14/04/2022 đến ngày 16/06/2022.

2. Thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế:

- Phần Ghi chú tại mục 2 (Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis,  Hoa Kỳ cấp bằng) thuộc phần II (Tuyển sinh liên kết quốc tế) của Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022: Điểm trung bình các môn thi đạt tối thiểu 5.0

- Điều chỉnh: Điểm từng môn thi đạt tối thiểu 5.0 

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

>> Xem Thông báo tại đây.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Kèm theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT ngày 19/03/2024

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2024

Kèm theo Thông báo số 808/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1209/TB-ĐHKT ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-ĐHKT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chi tiết