Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài Học kỳ II năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 16:43 15/09/2023

Thông báo số 3341/TB-ĐHKT ngày 14/9/2023 về các chương trình trao đổi sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024.

Trường Đại học Kinh tế thông báo về các chương trình trao đổi sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng tham dự: là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: học kỳ II năm học 2023-2024.

3. Điều kiện tham dự chương trình

- Là sinh viên năm thứ hai trở lên của ĐHKT.

- Có đủ khả năng học tập bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu của đối tác (được nêu rõ trong phụ lục đính kèm).

4. Chỉ tiêu và thông tin chương trình: theo phụ lục đính kèm.

5. Các chương trình triển khai (chi tiết tại phụ lục đính kèm):

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Khoa học Công nghệ Quốc lập Đài Loan

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Regensburg, Đức

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Kinh tế Cracow, Ba Lan

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Quốc lập Trung Sơn, Đài Loan

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại Khoa Khoa học Xã hội, ĐH Waseda, Nhật Bản

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Collegium Civitas, Ba Lan

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Rennes, Pháp

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Masaryk, CH Séc

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Nam Đan Mạch, Đan Mạch

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Chung Ang, Hàn Quốc

6. Hồ sơ đăng ký

- Bản đăng kí theo mẫu;

- Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi của ĐHKT và đối tác;

- Giấy khám sức khỏe;

- Photo hộ chiếu;

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của đối tác (nếu có).

Chi tiết thông tin các chương trình trao đổi, sinh viên tham khảo tại website và phụ lục đính kèm công văn này.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ

Ứng viên gửi hồ sơ đăng ký bản cứng (theo danh mục Hồ sơ đăng ký ở trên) về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (Ms. Tú) theo thời hạn của từng chương trình trong Phụ lục đính kèm.

Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Ms. Vũ Thanh Tú, tại địa chỉ vttu@vnu.edu.vn hoặc liên hệ số (024) 37.547.506 máy lẻ 726.

Danh sách các chương trình

STT

Tên đối tác

Thời gian học kỳ trao đổi

Chỉ tiêu

Điểm trung bình chung

Yêu cầu ngoại ngữ

Link thông tin tìm hiểu

Hạn nộp hồ sơ

1

 

ĐH Khoa học Công nghệ Quốc lập Đài LoanTháng 02/2024 đến Tháng 06/2024

2

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/syzCV

08/10/2023

2

ĐH Regensburg

Tháng 04/2024 đến Tháng 10/2024

2

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/qMY04

25/10/2023

3

ĐH Kinh tế Cracow

Tháng 02/2024 đến Tháng 07/2024 

2

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/eqwFW

08/11/2023

4

Đại học Quốc lập Trung Sơn

Tháng 02/2024 đến Tháng 07/2024 

4

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/oszC9

13/11/2023

5

Khoa Khoa học Xã hội, ĐH Waseda

Tháng 04/2024 đến Tháng 08/2024

4

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/isDW0

03/10/2023

6

ĐH Collegium Civitas

Tháng 2/2024 đến Tháng 6/2024

2

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/efnBU

24/11/2023

7

ĐH Chung Ang

Tháng 3/2024 đến Tháng 6/2024

2

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương CEFR B2, Ielts 5.5

https://shorturl.at/apzR0

24/10/2023

8

ĐH Nam Đan Mạch

Tháng 2/2024 đến Tháng 6/2024

4

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/gAD78

25/9/2023

9

ĐH Rennes

Tháng 01/2024 đến Tháng 05/2024

4

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/oqC78

08/10/2023

10

ĐH Masaryk

Tháng 02/2024 đến Tháng 07/2024

2

GPA 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://shorturl.at/yALSY

24/09/2023

Thông báo chi tiết xem tại đây.

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân  chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 7 năm 2024

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 7 năm 2024

Quyết định số 2131/QĐ-ĐHKT ngày 08/07/2024 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính ...

Chi tiết
Lịch trình đào tạo Thạc sĩ khóa QH-2024-E.CH đợt 1

Lịch trình đào tạo Thạc sĩ khóa QH-2024-E.CH đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2024-E.CH đợt 1

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Thông báo số 2151/TB-ĐHKT ngày 11/7/2024 về việc thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

TB 2150/TB-ĐHKT ngày 11/7/2024 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết
Công bố kết quả học tập bậc đại học học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Công bố kết quả học tập bậc đại học học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Công văn số 2147/ĐHKT-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2024 về việc công bố kết quả học tập bậc đại học học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 1)

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 6 năm 2024

Quyết định số 1976/QĐ-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 6 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 6 năm 2024

Quyết định số 1978/QĐ-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 6 năm 2024.

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐQHGHN tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐQHGHN tháng 6 năm 2024

Quyết định số 1979/QĐ-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình ...

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy tháng 6 năm 2024

Quyết định số 2005/QĐ-ĐHKT ngày 25/06/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo ...

Chi tiết