Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả đánh giá năng lực, xét tuyển chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dự bị đại học năm 2022 và hướng dẫn đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 10:04 22/07/2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển theo phương thức xét tuyển (PTXT) kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức, xét tuyển chứng chỉ quốc tế và xét tuyển dự bị đại học năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/04/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;

Căn cứ Công văn số 2060/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/06/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022, số 1161/TB-ĐHKT ngày 21/04/2022, số 1777/TB-ĐHKT ngày 14/06/2022 và số 2090/TB-ĐHKT ngày 05/07/2022 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2022;

Căn cứ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dự bị đại học năm 2022 vào Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Biên bản họp ngày 20/07/2022 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển theo phương thức xét tuyển (PTXT) kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức, xét tuyển chứng chỉ quốc tế và xét tuyển dự bị đại học năm 2022 như sau:

I. Kết quả xét tuyển thẳng và xét tuyển

1. Kết quả xét tuyển thẳng:

STT

Phương thức xét tuyển thẳng

Điều kiện trúng tuyển

Số thí sinh trúng tuyển 

Số thí sinh không trúng tuyển

Điều kiện chung

Điều kiện giải thưởng

    

1

Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT 

 

Học sinh giỏi quốc gia:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đươngĐạt giải Ba trở lên

7

1

 

Cuộc thi KH, KT cấp quốc gia:

Đạt giải Nhì trở lên

1

 

Tổng

 

 

8

1

2

Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN 

 

Kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

0

17

 

Kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN:

Đạt giải Nhì trở lên

1

 

Kỳ thi chọn HS giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN:

Đạt giải Ba trở lên

2

 

Tổng

 

 

3

17

2. Kết quả xét tuyển theo PTXT kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022

STT

Ngành 

Điều kiện trúng tuyển 

Số thí sinh trúng tuyển

Số thí sinh không trúng tuyển

Điều kiện chung

Điều kiện kết quả thi ĐGNL

1

Quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Từ 100 điểm trở lên

104

123

2

Tài chính   Ngân hàng

Từ 90 điểm trở lên

207

79

3

Kế toán

Từ 90 điểm trở lên

104

41

4

Kinh tế quốc tế

Từ 110 điểm trở lên

46

199

5

Kinh tế

Từ 90 điểm trở lên

158

43

6

Kinh tế phát triển

Từ 90 điểm trở lên

83

22

 

Tổng

 

 

702

507

3. Kết quả xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn

STT

Ngành

Điều kiện trúng tuyển

Số thí sinh trúng tuyển

1

Quản trị kinh doanh

* Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

* Kết quả IELTS đạt từ 6.5 trở lên

* Kết quả trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12) của 02 môn còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 16.00 điểm trở lên

* Tham gia phỏng vấn và có kết quả Đạt

492

2

Tài chính – Ngân hàng

262

3

Kế toán

77

4

Kinh tế quốc tế

1128

5

Kinh tế

81

6

Kinh tế phát triển

45

 

Tổng

 

2.085

4. Kết quả xét tuyển theo PTXT kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

STT

Ngành 

Điều kiện trúng tuyển 

Số thí sinh trúng tuyển 

Số thí sinh không trúng tuyển

Điều kiện chung

Điều kiện kết quả SAT (thang điểm 1600)

1

Quản trị kinh doanh

* Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

* Đã khai báo mã đăng ký của ĐHQGHN 7853-Vietnam National University-Hanoi khi dự thi SAT

Đạt từ 1300 điểm trở lên

10

10

2

Tài chính – Ngân hàng

7

3

3

Kế toán

 

2

4

Kinh tế quốc tế

20

25

5

Kinh tế

1

1

 

Tổng

 

 

38

41

5. Kết quả xét tuyển theo PTXT kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT

STT

Ngành 

Điều kiện trúng tuyển

Số thí sinh trúng tuyển 

Số thí sinh không trúng tuyển

Điều kiện chung

Điều kiện kết quả ACT

1

Quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đươngTừ 25/36 điểm trở lên

1

0

2

Kinh tế

1

 

Tổng

 

 

2

0

6. Kết quả xét tuyển theo PTXT chứng chỉ A-Level

STT

Ngành

Số thí sinh trúng tuyển

Số thí sinh không trúng tuyển

Lý do

1

Quản trị kinh doanh

0

0

Kết quả môn Vật lý không phù hợp: đạt 57/100 (theo quy định là 60/100)

7. Kết quả xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học:

STT

Ngành 

Điều kiện trúng tuyển 

Số thí sinh trúng tuyển

1

Quản trị kinh doanh

* Điểm tổng kết cuối năm các môn chính khóa dự bị đại học: đạt từ 6.5 trở lên

* Xếp loại rèn luyện: đạt từ loại Khá trở lên

5

2

Kinh tế quốc tế

4

3

Kinh tế

1

 

Tổng

 

10

II. Hướng dẫn thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung

- Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022.

- Thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khi đăng ký trên hệ thống (nếu thí sinh đặt nguyện vọng 1 chắc chắn sẽ trúng tuyển). Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:

(1) Chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);

(2) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường):

Tên trường

Mã trường

Trường Đại học Kinh tế

QHE

(3) Lựa chọn ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo (mã ngành);

STT

Mã ngành

Mã nhóm ngành

Ngành xét tuyển

Nhóm ngành xét tuyển

Mã xét tuyển

1

7340101

73401

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh

QHE40

2

7340201

73402

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng -Bảo hiểm

QHE41

3

7340301

73403

Kế toán

 

Kế toán - Kiểm toán

QHE42

4

7310106

73101

Kinh tế quốc tếKinh tế học

QHE43

5

7310101

73101

Kinh tếKinh tế học

QHE44

6

7310105

73101

Kinh tế phát triểnKinh tế học

QHE45

(4) Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức): chi tiết thông tin ở bảng dưới.

(5) Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi theo môn thi, hoặc phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT:

STT

Mã phương thức xét tuyển

Phương thức xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

1

100

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT

A01, D01, D09, D10

2

301

Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

E31

3

303

Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

E33

4

402

Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức

Q00

5

408

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

E48

6

408

Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level

E48

7

408

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT

E48

8

409

Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT

E49

9

410

Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn

E41

10

501

Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

E51

11

502

Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

E52

12

503

Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học

Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người

E53

13

504

Xét tuyển sinh viên quốc tế

E54

Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: http://xettuyendaihoc.ueb.edu.vn/

Trân trọng thông báo./.

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chi tiết
Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu BBA - TROY Khóa 21

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu BBA - TROY Khóa 21

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 120 chỉ tiêu từ Kết quả thi THPT năm 2022 của 1 trong 4 tổ hợp A01, D01, D07, D08 đạt 20/30 ...

Chi tiết
Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển  kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chi tiết
Điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-ĐHKT ngày 13 tháng 07 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022

Kèm theo Quyết định số 5717/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Lịch phỏng vấn thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp năm 2022

Lịch phỏng vấn thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp năm 2022

Kèm theo Thông báo số 1283/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế  tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022

Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022

Kèm theo Thông báo số 1161/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết