Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 16:40 13/10/2022

Thực hiện nội dung công văn số 3311/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho sinh viên.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

 • Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
 • Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
 • Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong học kỳ 1, năm học 2022- 2023;
 • Có tham gia BHYT.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên/học kỳ.

3. Chỉ tiêu học bổng Trường Đại học Kinh tế: 02 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

 • Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo;
 • Đơn xin học bổng (theo mẫu tại đây);
 • Thông tin sinh viên (theo mẫu tại đây, viết bằng tiếng Việt);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/ lãnh đạo Khoa/ lãnh đạo Phòng/ Bộ phận Chính trị và Công tác Sinh viên;
 • Bài phát biểu cảm tưởng/ Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng;
 • Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học… (nếu có).
 • Với những sinh viên đã được nhận học bổng kỳ trước và kỳ này có đủ điều kiện tiếp tục đăng ký học bổng, yêu cầu gửi thêm báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với các em.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 17/10/2022.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024.

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Thực hiện nội dung công văn số 477/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 20/02/2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường ...

Chi tiết
Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 478/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2023-2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành Vingroup ...

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách 20 sinh viên nhận được học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024, mỗi suất trị giá hơn 6 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Nhà trường thông báo danh sách 12 sinh viên chương trình BSBA Troy nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2023.

Chi tiết