Thông báo tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 08:29 06/09/2022

Dành cho sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đạt từ 2.5/4.0 trở lên.

Căn cứ điều 4 Thông tư 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, Căn cứ thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2022-2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế thông báo tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng: sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đạt từ 2.5/4.0 trở lên. Sinh viên được phép đăng ký tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ. 

2. Sinh viên được công nhận điểm đối với những tín chỉ đạt từ 5.5/10 trở lên. Các học phần được công nhận kết quả có thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có kết quả học phần đến thời điểm sinh viên được công nhận học viên bậc thạc sĩ. 

3. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 07/09/2022 tại đây

4. Thời gian thông báo kết quả đăng ký của sinh viên: từ ngày 08/09/2022 đến ngày 09/09/2022. 

5. Học phí: 1.760.000 đồng/TC. 

6. Hình thức nộp học phí:  Học viên nộp/ chuyển học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng BIDV theo nội dung: Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Số tài khoản: 222 1 000 755 9999 tại BIDV chi nhánh Thanh Xuân 

Nội dung nộp tiền: [mã sinh viên…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành …khóa]/học phí tích lũy TC 

Ví dụ: 15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 QTKD nộp học phi tich luy TC 

Chi tiết xem tại đây

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết
Hướng dẫn xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Hướng dẫn xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Thông báo một số công việc và xét thưởng đầu năm học 2022-2023

Thông báo một số công việc và xét thưởng đầu năm học 2022-2023

Nhằm thực hiện hiệu quả một số hoạt động đầu năm học 2022 – 2023, Nhà trườngđề nghị các Khoa/ Viện thực hiện các nội dung công việc.

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học để khai báo thông tin cá nhân, đăng ký học phần, download đề cương học phần, xem lịch thi, xem kết quả ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 9/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 9/2022)

Trong nửa sau tháng 9 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BBA - USF với tổng số ...

Chi tiết
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chi tiết