Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Phòng Đào tạo 14:13 02/03/2023

Sinh viên liên hệ qua địa chỉ hòm thư trangdt.ueb@vnu.edu.vn/ trangdt.ueb@gmail.com , SĐT: 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc

Căn cứ Thông báo số 169/TB-ĐHKT ngày 17/01/2023 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2022-2023, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

  1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 (Phụ lục 1). 
  2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).
  3. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 3).
  4. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 4): Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp bổ sung học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính.
  5. Sinh viên có thể đăng ký học phần học bằng tiếng Anh để thay thế học phần cùng tên bằng tiếng Việt (số tín chỉ của học phần học bằng Tiếng Anh phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần học bằng tiếng Việt)
    1. Các học phần ngoài chương trình đào tạo không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy.
  6. Danh sách sinh viên đăng ký học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 5): Sinh viên chủ động đăng ký thêm học phần trong đợt mở cổng đăng ký học lần 2 để đảm bảo tiến độ học tập.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

Download Thông báo tại đây

Quyết định trao học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Chi tiết
Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thỏa thuận Tài trợ học bổng và Biên bản xác nhận Tài trợ cho Giáo dục giữa Công ty Cổ phân Công nghệ Thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam ...

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Nhà trường thông báo danh sách 2 sinh viên được đề cử nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025.

Chi tiết
Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHKT, ngày 17/11/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, ...

Chi tiết
Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Thông báo số 1623/TB-ĐHKT ngày 31/05/2024 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023-2024

Chi tiết
Chương trình kiến tập, tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Thời trang Kowil

Chương trình kiến tập, tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Thời trang Kowil

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Nhà trường phối hợp với Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam tổ chức Chương trình kiến tập, tham quan, trải nghiệm thực tế ...

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên khóa QH2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E, QH-2023-E nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh ...

Chi tiết