Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Phòng Đào tạo 16:52 30/09/2022

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Căn cứ Thông báo số 2714/TB-ĐHKT ngày 12/8/2022 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2022-2023, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:
1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký học lần 2 (Phụ lục 1). 
2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).
3. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 3).
4. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do chưa đạt học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký (Phụ lục 4).
5. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 5): Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp bổ sung học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính.
5.1. Sinh viên có thể đăng ký học phần học bằng tiếng Anh để thay thế học phần cùng tên bằng tiếng Việt (số tín chỉ của học phần học bằng Tiếng Anh phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần học bằng tiếng Việt)
5.2. Các học phần ngoài chương trình đào tạo không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy.
6. Danh sách sinh viên đăng ký học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 6): Nhà trường đồng ý cho phép sinh viên có tên trong Phụ lục 6 học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ. Sinh viên chủ động đăng ký thêm học phần trong trong các năm học tiếp theo để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp.
Giảng viên, sinh viên giảng dạy và học tập theo đúng thời khóa biểu. Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.
Download Thông báo tại đây

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm rèn luyện mang theo thẻ sinh viên tại Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên (P.502-Nhà E4, ĐHQGHN).

Chi tiết
Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2022-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học ...

Chi tiết
 Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Các lớp tổ chức học bù trong tuần dự trữ theo đúng thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Sinh viên các lớp học tập tại giảng đường E4 nghỉ học sáng ngày 28/10/2022 theo Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh ...

Chi tiết
Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams trong quá trình học tập online, nhận tài liệu học tập từ giảng viên lớp học phần,…

Chi tiết
Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Sinh viên khóa QH-2022-E học tập từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 18/02/2023 tại các giảng đường Việt Úc, giảng đường CSSNN

Chi tiết
Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 28/09/2022

Chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ chính sách cho sinh viên năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 – 2023.

Chi tiết