Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Phòng Đào tạo 16:21 31/08/2022

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@gmail.com để được hỗ trợ hủy khi cần thiết

Căn cứ Thông báo số 2714/TB-ĐHKT ngày 12/8/2022 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2022-2023, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:
1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký học lần 1 (Phụ lục 1). 
2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).
3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3): Nhà trường sẽ đăng ký cho sinh viên có tên trong đơn mở lớp học phần, trừ những sinh viên đã đăng ký lớp học phần khác trùng với lịch học của lớp mở bổ sung. Dữ liệu các lớp mở bổ sung hiển thị trên cổng đăng ký học trước 15h00 ngày 31/08/2022 để sinh viên theo dõi.
4. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 4).
5. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 5): Do lỗi hệ thống nên phần mềm ghi nhận một số sinh viên đăng ký trùng lịch học, sinh viên liên hệ qua email trandt.ueb@gmail.com để được hỗ trợ hủy lớp bị trùng lịch học.
6. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 6): Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp bổ sung học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính.
6.1. Sinh viên có thể đăng ký học phần học bằng tiếng Anh để thay thế học phần cùng tên bằng tiếng Việt (số tín chỉ của học phần học bằng Tiếng Anh phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần học bằng tiếng Việt)
6.2. Các học phần ngoài chương trình đào tạo không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy.
7. Danh sách sinh viên đăng ký học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 7): Sinh viên chủ động đăng ký thêm học phần trong đợt mở cổng đăng ký học lần 2 để đảm bảo tiến độ học tập.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.
Download Thông báo tại đây

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết
Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 28/09/2022

Chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ chính sách cho sinh viên năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 – 2023.

Chi tiết
Kinh phí học thực hành QPAN từ ngày 15/9/2022 – 25/9/2022 khóa QH-2020-E

Kinh phí học thực hành QPAN từ ngày 15/9/2022 – 25/9/2022 khóa QH-2020-E

Sinh viên dự kiến chuẩn bị 1.100.000 VNĐ cho khóa học 10 ngày (từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022) tại Hòa Lạc

Chi tiết
Kinh phí học QPAN & GDTC từ ngày 26/9/2022 – 6/11/2022 khóa QH-2021-E

Kinh phí học QPAN & GDTC từ ngày 26/9/2022 – 6/11/2022 khóa QH-2021-E

Sinh viên dự kiến chuẩn bị 3.750.000 VNĐ cho khóa học 42 ngày (từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 06/11/2022) tại Hòa Lạc

Chi tiết
Xây dựng văn hoá giao thông góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn

Xây dựng văn hoá giao thông góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự An toàn Giao thông trong tháng cao điểm ...

Chi tiết
Điều chỉnh phòng học từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022

Điều chỉnh phòng học từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022

Các lớp học phần được sắp xếp tại tầng 2 giảng đường Việt Úc chuyển sang tầng 7 giảng đường Việt Úc từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022

Chi tiết
Mở lại đăng ký Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Mở lại đăng ký Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo mở lại cổng đăng ký từ 20h00 ngày 23/8/2022 - 8h00 ngày 26/8/2022

Chi tiết