THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Phòng KHTC 10:39 23/12/2021

Theo thông báo số 3380/TB-ĐHKT trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2021 2022, Cụ thể như sau:

1. Học phí:

1.1. Đối tượng: Sinh viên trường Đại học kinh tế đang theo học các chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép (Không gồm sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao tuyển sinh đáp ứng Thông tư 23/2014/TT BGDĐT).

1.2. Học phí phải nộp: Danh sách kèm theo

2. Hình thức thu, nộp: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV

3. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4. dưới đây.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn ... nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ 100.000 đ)

4. Thời gian thu:

4.1. Thời gian thu: từ 9h00 ngày 28/10/2021 đến 17h hết ngày 10/11/2021.

4.2. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày 11/10/2021 đến ngày 20/10/2021

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 11/11/2021.

Đến hết ngày 20/11/2021, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng Kế hoạch - Tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 20/11/2021.

4.3. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 20/11/2021 sẽ được thông báo và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

5. Chứng từ thu: Sinh viên có nhu cầu nhận biên lai thu học phí, nhận theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

6. Thực hiện:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định trên.

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đã được miễn, giảm học phí trên thông báo.

Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính bằng cách gửi email: khtc_kt@vnu.edu.vn

>> Xem chi tiết thông báo tại đây

 

Quyết định Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo đại học Chương trình đào tạo cử nhân được phê duyệt định mức kỹ thuật  tại Quyết định số 3308/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2021 (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quyết định Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo đại học Chương trình đào tạo cử nhân được phê duyệt định mức kỹ thuật tại Quyết định số 3308/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2021 (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo đại học chương trình đào tạo cử nhân được phê duyệt định mức kỹ thuật tại Quyết định số ...

Chi tiết
Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh ...

Chi tiết
Quyết định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022-2023

Quyết định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo danh sách 9 sinh viên được miễn, giảm học phí, 6 sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập và 93 sinh viên được cấp trợ cấp xã hội học ...

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo đại học ( Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo đại học ( Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN, cụ thể:

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế sinh viên (đợt tháng 01/2023)

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế sinh viên (đợt tháng 01/2023)

Sinh viên nộp tiền tương ứng với mức đóng BHYT vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV để nộp học phí tự động.

Chi tiết
Kết quả Quyết toán đợt thu học phí  Học kỳ I năm học 2022-2023  hệ chuẩn, bằng kép

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2022-2023 hệ chuẩn, bằng kép

Những sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị loại tên khỏi danh sách lớp môn học của học kỳ I năm học 2022-2023 đã đăng ký .

Chi tiết