Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Phòng Đào tạo 08:58 27/03/2023

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm) và sinh viên phải đăng ký học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo trong 3 năm đầu của khóa học.

Căn cứ Hướng dẫn số 1011/HD-ĐHQGHN ngày 23/03/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong CTĐT đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐHQGHN, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh cho khóa QH-2022-E – Bậc đào tạo đại học như sau:

1. Chuyển đổi điểm và công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  • Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ đúng thời hạn được xét công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, được miễn học, miễn thi và được chuyển đổi điểm tương đương của học phần Tiếng Anh B1 và Tiếng Anh B2 là 10 điểm.

2. Hồ sơ: 

Sinh viên nộp 1 trong các chứng chỉ như sau

  • 02 bản công chứng chứng chỉ VSTEP (theo đúng mẫu của Bộ GD&ĐT);
  • 01 bản công chứng chứng chỉ IELTS;
  • 01 bản công chứng Chứng chỉ Cambridge Exam;
  • 02 bản công chứng Chứng chỉ TOEFL.iBT;
  • 01 bản công chứng chứng chỉ Aptis ESOL và 01 bản công chứng CCCD/CMT/HC đăng ký thi chứng chỉ.

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với yêu cầu chuẩn đầu ra (điểm số dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

KNLNNVN

IELTS

TOEFL

Aptis ESOL

Cambridge Exam

VSTEP

Bậc 4

5.5

72 iBT

B2

B1 Preliminary:160

B2 First: 160 

C1 Advanced:160 

B1 Business Preliminary: 160 

B2 Business Vantage:160

 C1 Business Higher:160

6.0

Lưu ý: Các chứng chỉ tiếng Anh thi online không được công nhận. Sinh viên đã nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu năm không phải nộp lại.

3. Thời gian và địa điểm: 

  • Sinh viên nộp chứng chỉ vào buổi sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00-16h30 vào thứ 2,3 và 5 tại P.401, nhà E4 – ĐHQGHN.

4. Thời hạn: 

  • Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm) và sinh viên phải đăng ký học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo trong 3 năm đầu của khóa học.
  • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: ThS. Lê Thị Dung, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +504

Download Thông báo tại đây

Quyết định đánh giá điểm rèn luyện sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E học kỳ I năm học 2022-2023

Quyết định đánh giá điểm rèn luyện sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E học kỳ I năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo tới sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E về việc quyết định công nhận đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023....

Chi tiết
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 1865/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024, Nhà trường ...

Chi tiết
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2022 - 2023

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2022 - 2023

Trường ĐH Kinh tế thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Đối với những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học kỳ Hè, 2022-2023 nhưng chưa có tên trong danh sách đề nghị mở lớp, sinh viên đăng ký tại link https://forms.gle/HwUkWJZTKspLyDJdA ...

Chi tiết
Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thông báo số 1733/TB-ĐHKT ngày 23/5/2023 về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01/9/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học ...

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 1601/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành VinGroup ...

Chi tiết
Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Chương trình học bổng toàn phần Tiếng Anh EDLINK

Chương trình học bổng toàn phần Tiếng Anh EDLINK

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-EDLINK ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục EDLINK về việc trao tặng học bổng toàn phần Tiếng Anh ...

Chi tiết