Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 09:52 11/05/2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về công tác quản lý, xét, cấp phát các loại học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng Nhà tài trợ cho sinh viên hệ cử nhân chính quy (không bao gồm sinh viên hệ liên kết quốc tế) học tập tại Trường.

Điều 2. Khái niệm học bổng

Học bổng là khoản kinh phí mà sinh viên được nhận của Trường Đại học Kinh tế hoặc ĐHQGHN, nhà tài trợ nhằm hỗ trợ trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc chi phí học tập, nghiên cứu tại Nhà trường.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt.

2. Ưu tiên, khích lệ, tạo điều kiện cho sinh viên thuộc diện được xét, cấp học bổng học tập đạt kết quả xuất sắc.

3. Nhằm thu hút nhân tài, sinh viên tài năng, tạo nguồn tuyển sinh cho Trường là những sinh viên đạt điểm thủ khoa các ngành đào tạo, có chứng chỉ quốc tế ở mức cao, có các thành tích cao ở các giải thi đấu quốc tế, quốc gia.

4. Động viên sinh viên tích cực đăng ký tham gia trao đổi tín chỉ trong và ngoài nước tại các cơ sở đào tạo mà Nhà trường ký thoả thuận trao đổi tín chỉ.

5. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của chương trình và vị thế của Nhà trường.

6. Đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

7. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong việc xét và cấp học bổng.

8. Đảm bảo cấp đúng, đủ và sử dụng học bổng theo yêu cầu, mục đích của nhà tài trợ, của ĐHQGHN và của Nhà trường.

>> Nội dung chi tiết của Quy định xem tại đây

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024.

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Thực hiện nội dung công văn số 477/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 20/02/2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường ...

Chi tiết
Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 478/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2023-2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành Vingroup ...

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách 20 sinh viên nhận được học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024, mỗi suất trị giá hơn 6 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Nhà trường thông báo danh sách 12 sinh viên chương trình BSBA Troy nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2023.

Chi tiết