Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 09:52 11/05/2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về công tác quản lý, xét, cấp phát các loại học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng Nhà tài trợ cho sinh viên hệ cử nhân chính quy (không bao gồm sinh viên hệ liên kết quốc tế) học tập tại Trường.

Điều 2. Khái niệm học bổng

Học bổng là khoản kinh phí mà sinh viên được nhận của Trường Đại học Kinh tế hoặc ĐHQGHN, nhà tài trợ nhằm hỗ trợ trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc chi phí học tập, nghiên cứu tại Nhà trường.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt.

2. Ưu tiên, khích lệ, tạo điều kiện cho sinh viên thuộc diện được xét, cấp học bổng học tập đạt kết quả xuất sắc.

3. Nhằm thu hút nhân tài, sinh viên tài năng, tạo nguồn tuyển sinh cho Trường là những sinh viên đạt điểm thủ khoa các ngành đào tạo, có chứng chỉ quốc tế ở mức cao, có các thành tích cao ở các giải thi đấu quốc tế, quốc gia.

4. Động viên sinh viên tích cực đăng ký tham gia trao đổi tín chỉ trong và ngoài nước tại các cơ sở đào tạo mà Nhà trường ký thoả thuận trao đổi tín chỉ.

5. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của chương trình và vị thế của Nhà trường.

6. Đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

7. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong việc xét và cấp học bổng.

8. Đảm bảo cấp đúng, đủ và sử dụng học bổng theo yêu cầu, mục đích của nhà tài trợ, của ĐHQGHN và của Nhà trường.

>> Nội dung chi tiết của Quy định xem tại đây

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E học kỳ II năm học 2021 – 2022

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 cho gần 300 sinh viên chính quy.

Chi tiết
Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA-TROY nhận học bổng kỳ Hè 2022

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA-TROY nhận học bổng kỳ Hè 2022

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022, Nhà trường thông báo cho sinh viên hệ liên kết quốc tế Chương trình BSBA-TROY 05 loại học bổng kỳ Hè ...

Chi tiết
Thông báo sinh viên được nhận học bổng Yamada, học bổng Lotte và học bổng Pony Chung năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên được nhận học bổng Yamada, học bổng Lotte và học bổng Pony Chung năm học 2022 - 2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 5 suất học bổng Yamada, 4 suất học bổng Lotte và 2 suất học bổng Pony Chung cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế ...

Chi tiết
Thông báo học bổng Shinnyo (Nhật Bản) năm học 2022 - 2023

Thông báo học bổng Shinnyo (Nhật Bản) năm học 2022 - 2023

Thực hiện nội dung công văn số 3702/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2022-2023 ...

Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 3311/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023 cho sinh viên ĐHQGHN với giá trị mỗi ...

Chi tiết
Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BBA - USF với tổng số ...

Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng Lotte học kỳ I, năm học 2022-2023

Thông báo Chương trình học bổng Lotte học kỳ I, năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Lotte học kỳ I, năm học 2022-2023 với 04 chỉ tiêu trị giá 400 đô la Mỹ/sinh viên.

Chi tiết
Thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023 trị giá 600 USD/sinhviên/năm học với 02 chỉ tiêu xét chọn.

Chi tiết