Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 15:55 26/04/2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về công tác quản lý, xét, cấp phát các loại học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng Nhà tài trợ cho sinh viên hệ cử nhân chính quy (không bao gồm sinh viên hệ liên kết quốc tế) học tập tại Trường.

Điều 2. Khái niệm học bổng

Học bổng là khoản kinh phí mà sinh viên được nhận của Trường Đại học Kinh tế hoặc ĐHQGHN, nhà tài trợ nhằm hỗ trợ trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc chi phí học tập, nghiên cứu tại Nhà trường.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt.

2. Ưu tiên, khích lệ, tạo điều kiện cho sinh viên thuộc diện được xét, cấp học bổng học tập đạt kết quả xuất sắc.

3. Nhằm thu hút nhân tài, sinh viên tài năng, tạo nguồn tuyển sinh cho Trường là những sinh viên đạt điểm thủ khoa các ngành đào tạo, có chứng chỉ quốc tế ở mức cao, có các thành tích cao ở các giải thi đấu quốc tế, quốc gia.

4. Động viên sinh viên tích cực đăng ký tham gia trao đổi tín chỉ trong và ngoài nước tại các cơ sở đào tạo mà Nhà trường ký thoả thuận trao đổi tín chỉ.

5. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của chương trình và vị thế của Nhà trường.

6. Đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

7. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong việc xét và cấp học bổng.

8. Đảm bảo cấp đúng, đủ và sử dụng học bổng theo yêu cầu, mục đích của nhà tài trợ, của ĐHQGHN và của Nhà trường.

>> Nội dung chi tiết của Quy định xem tại đây

Quy định về việc làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, báo cáo chuyên đề kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Đại học

Quy định về việc làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, báo cáo chuyên đề kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Đại học

Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-ĐHKT ngày 06/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, ...

Chi tiết
Quy chế mới về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học

Quy chế mới về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học

Mới đây, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3626/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo bậc Đại học tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, Phóng viên đã phỏng ...

Chi tiết
Quy chế đào tạo Đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quy chế đào tạo Đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học tại Đại học Quốc gia Hà ...

Chi tiết
Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và  trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2379/QĐ-ĐHKT ngày 27/7/2022 Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, ...

Chi tiết
Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quy định Quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ...

Chi tiết
Quy định Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế (Kèm theo Quyết định số: 242/QĐ-ĐHKT ngày 28/01/2022 ...

Chi tiết
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 404/QĐ-ĐHKT ngày 15/02/2022 Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình ...

Chi tiết
Quy chế, quy định đào tạo đại học

Quy chế, quy định đào tạo đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN, Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế, bao ...

Chi tiết
Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho SV/HV/NCS tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho SV/HV/NCS tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-ĐHKT ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Chi tiết