Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 10:34 20/04/2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quy định Quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN).

Quyển UEB Visa áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy, sinh viên hệ đào tạo liên kết quốc tế (gọi chung là sinh viên) đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

1. Mục đích: 

a) Quyển UEB Visa được phát hành nhằm mục đích ghi nhận, lưu lại minh chứng kết quả sinh viên tham gia các hoạt động, sự kiện (thuộc danh mục được ghi nhận) và các thành tích mà sinh viên đạt được trong suốt quá trình học tập tại Trường.

b) Nâng cao vai trò, ý thức và trách nhiệm của sinh viên trong việc chủ động tham gia các hoạt động, rèn luyện và phát triển bản thân, phấn đấu đạt thành tích học tập, nghiên cứu, đồng thời biết cách quản lý và sử dụng quyển UEB Visa. 

c) Quyển UEB Visa là một sản phẩm khác biệt, là minh chứng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận biết được kết quả tham gia các hoạt động của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Sinh viên của Trường sẽ có thêm nhiều lợi thế hơn trong quá trình tham gia tuyển dụng, làm việc và các hoạt động khác. 

2. Ý nghĩa: 

a) Quyển UEB Visa là tài sản của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và chỉ cấp cho sinh viên của Nhà trường. 

b) Người sở hữu quyển UEB Visa là đại sứ khẳng định cam kết của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế.

>> Xem Quy định chi tiết tại đây

Quy định đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành kèm Quyết định số 2725/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ngày 08/08/2023 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học tại Trường Đại ...

Chi tiết
Quy định về việc làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, báo cáo chuyên đề kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Đại học

Quy định về việc làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, báo cáo chuyên đề kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Đại học

Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-ĐHKT ngày 06/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, ...

Chi tiết
Quy chế mới về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học

Quy chế mới về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học

Mới đây, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3626/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo bậc Đại học tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, Phóng viên đã phỏng ...

Chi tiết
Quy chế đào tạo Đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quy chế đào tạo Đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học tại Đại học Quốc gia Hà ...

Chi tiết
Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và  trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2379/QĐ-ĐHKT ngày 27/7/2022 Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, ...

Chi tiết
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng  tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quy định về việc quản lý và xét, cấp học ...

Chi tiết
Quy định Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế (Kèm theo Quyết định số: 242/QĐ-ĐHKT ngày 28/01/2022 ...

Chi tiết
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 404/QĐ-ĐHKT ngày 15/02/2022 Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình ...

Chi tiết
Quy chế, quy định đào tạo đại học

Quy chế, quy định đào tạo đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN, Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế, bao ...

Chi tiết