Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Phòng Thanh tra & Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 15:10 29/03/2023

Trong nửa sau tháng 03 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. 

Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

a) Hiệu lực thi hành: 

Ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT

Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/05/2023.

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng sau:

- Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

- Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

- Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

(So với quy định hiện hành tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT bỏ quy định được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi). 

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT

2. Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/03/2023

Quyết định này bãi bỏ 07 thủ tục tại Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bãi bỏ thủ tục “Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo giáo dục mầm, non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” tại Quyết định số 3385/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

b) Nội dung cơ bản:

Quyết định chỉnh sửa: 08 thủ tục hành chính.

1. Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

2. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.

Theo đó, các thủ tục hành chính được quy định cụ thể bao gồm về: trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; phí, lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý. 

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT

3. Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh Cambridge.

a) Hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 21/03/2023

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh  Cambridge giữa các Bên liên kết gồm:

Trung tâm ngoại ngữ CB MeKong và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge;

2. Địa điểm tổ chức thi tại: Số 17 Hai Bà Trưng, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3. Loại Chứng chỉ được cấp:  Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET) và B2 First Certificate in English (FCE).

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trên là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT

4. Quyết định số 868/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh Pearson English International Certificate.

a) Hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 868/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/03/2023

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate giữa các Bên liên kết gồm:

Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và  Tập đoàn Giáo dục Pearson.

1. Đối tượng dự thi:  Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate;

2. Địa điểm tổ chức thi tại: 

a) Tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Văn phòng EMG Education Thành phố Hồ Chí Minh: Số 19 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Tại thành phố Hà Nội 

Văn phòng EMG Education Hà Nội: Tầng 10, TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

3. Loại Chứng chỉ được cấp: Pearson English International Certificate (PEIC).

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate trên là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 868/QĐ-BGDĐT

5. Hướng dẫn số 1011/HD-ĐHQGHN của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

a) Hiệu lực thi hành: 

Hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 23/03/2023

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Chuẩn đầu ra (CĐR) về ngoại ngữ của sinh viên được ghi nhận bằng các chứng chỉ hợp lệ:

- Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng CĐR theo yêu cầu của Chương trình đào tạo trong vòng 30 ngày kể từ khi nhập học, được xét công nhận đạt CĐR và được miễn học, miễn thi và được chuyển đổi điểm tương đương của học phần ngoại tương ứng trong khối kiến thức chung, cụ thể: bậc 3 tương đương 9 điểm, bậc 4 tương đương 10 điểm (theo thang điểm 10).

Riêng đối với khóa QH-2022, sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ nộp trước ngày 01/05/2023 để được công nhận tương đương theo quy định.

- Sau thời gian trên và trong thời gian của khóa học, sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng CĐR theo yêu cầu của Chương trình đào tạo chỉ được xét công nhận đạt CĐR (không được miễn học, miễn thi và quy đổi điểm).

>>> Xem toàn văn: Hướng dẫn số 1011/HD-ĐHQGHN

Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 1 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1872/TB-ĐHKT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 05/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 05/2023)

Trong nửa sau tháng 05 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Công văn số 1754/ĐHKT-ĐT ngày 25/05/2023 về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Đối với những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học kỳ Hè, 2022-2023 nhưng chưa có tên trong danh sách đề nghị mở lớp, sinh viên đăng ký tại link https://forms.gle/HwUkWJZTKspLyDJdA ...

Chi tiết
Thư mời về việc mời chào giá dịch vụ  kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học

Thư mời về việc mời chào giá dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học

Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có nhu cầu thuê Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng đối với 02 chương ...

Chi tiết
Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Kèm theo thông báo số 1683/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thông báo số 1733/TB-ĐHKT ngày 23/5/2023 về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 1)

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 1)

Học viên tham gia thi hết học phần các ngày 24/06 và 25/06/2023 tại giảng đường Việt Úc - Trường Liên cấp Việt Úc, Phố Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình II, Nam Từ ...

Chi tiết