Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022)

Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 08:32 14/06/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm … là những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, cập nhật nửa đầu tháng 6/2022.

1. Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

b) Nội dung cơ bản:

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo 4 vùng như sau:

- Về mức lương tối thiểu theo tháng:

Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

(Mức lương tối thiểu nêu trên tăng 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành).

- Về mức lương tối thiểu theo giờ:

Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Lưu ý:

- Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP .

- Việc áp dụng địa bàn vùng còn có thể được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động theo các nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP .

Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định 90/2019/NĐ-CP

2. Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

a) Hiệu lực thi hànhChỉ thị số 06/CT-TTg có hiệu lực từ ngày  27/5/2022.

b) Nội dung cơ bản:

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BGDVĐT trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính thống nhất toàn quốc bảo đảm chính xác, an toàn;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

- Chịu trách nhiệm về đề thi cho Kỳ thi;

- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

- Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

- Chỉ đạo cơ sở giáo dục đại học: công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học.

a) Hiệu lực thi hành: Thông tư 30/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/7/2022.

b) Nội dung cơ bản:

Nội dung Thông tư 30/2022/TT-BTC hỗ trợ bảo hiểm y tế bắt buộc đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài trình độ tiến sĩ và thạc sĩ như sau:

- Mức bảo hiểm y tế bắt buộc:

Thực hiện thanh toán theo mức quy định của nước sở tại (căn cứ theo mức thông báo trong giấy tiếp nhận học viên của cơ sở đào tạo) và được cấp bằng đồng đô la Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại; tối đa không vượt quá 1.000 đô la Mỹ/người/năm;

- Trường hợp người học có nguyện vọng mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức quy định nêu trên thì phải tự bù phần chênh lệch. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền vé máy bay đi và về (hạng phổ thông) như sau: 

- Người học được cấp một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam (trừ trường hợp được phía bạn đài thọ) trong toàn bộ thời gian đào tạo;

- Thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

a) Hiệu lực thi hành: Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.

b) Đối tượng điều chỉnh: Các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Nội dung cơ bản:

Các ngành được bổ sung vào Danh mục các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ ngày 22/07/2022 gồm:

-Mã ngành 8140113: Giáo dục và phát triển cộng đồng

-Mã ngành 8310402:Tâm lý học lâm sàng

-Mã ngành 8380101: Luật

-Mã ngành 8460108: Khoa học dữ liệu

-Mã ngành 848010: Trí tuệ nhân tạo

-Mã ngành 8520138: Kỹ thuật hàng hải

-Mã ngành 8860103: Trinh sát kỹ thuật

-Mã ngành 8860107: Kỹ thuật Công an nhân dân

-Mã ngành 8860118: An ninh phi truyền thống

Ngoài ra, Thông tư còn điều chỉnh 9  mã và tên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ so với quy định trước đây tại Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, cụ thể:

- Mã ngành 8220241: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu (mã cũ là 6022024)

- Mã ngành 8229042: Quản lý văn hóa (mã cũ là 8319042)

- Mã ngành 8229043: Văn hóa so sánh (mã cũ là 8319043)

- Mã ngành 8310110: Quản lý kinh tế (mã cũ là 8340410)

- Mã ngành 8720110: Y học dự phòng (mã cũ là 8720163)

- Mã ngành 8720115: Y học cổ truyền (mã cũ là 8720113)

- Mã ngành 8720212: Tổ chức quản lý dược(mã cũ là 8720412)

- Mã ngành 8860214:Biên phòng (mã cũ là 8860215)

- Mã ngành 8720157: Nhãn khoa (tên cũ là Mắt (nhãn khoa))

5. Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2022 về việc phê duyệt phương án, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022.

a) Hiệu lực thi hành:Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26/5/2022.

b) Nội dung cơ bản:

Nội dung của Quyết định yêu cầu tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND tỉnh), Sở GDĐT và cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh. Theo đó, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở GDĐH, trường cao đẳng trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi. Đồng thời, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi hạn chế tối đa việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Bảo đảm điều động cơ sở GDĐH, trường cao đẳng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, hạn chế tối đa việc bố trí cơ sở GDĐH, trường cao đẳng của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 2318/BGDĐT-CNTT ngày 3/6/2022 về danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào trong phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

a) Hiệu lực thi hành: Công văn 2318/BGDĐT-CNTT có hiệu lực từ ngày 3/6/2022.

b) Nội dung cơ bản:

Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X, FX-880BTG;

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

- Deli W1710, WD991ES;

- Eras E370, E371, E372, E379, E380;

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX570VN PLUS, FX-570MS;

Và các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông:

Không có chức năng soạn thảo văn bản;

Không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu;

Không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Thông báo danh sách ứng viên đăng kí xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHKT, ĐHQGHN năm 2022

Thông báo danh sách ứng viên đăng kí xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHKT, ĐHQGHN năm 2022

Thông báo danh sách 05 ứng viên đăng kí xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2022

Chi tiết
Giải thưởng học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022

Giải thưởng học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022

Nhà trường ban hành Công văn số 1983/CTSV-ĐHKT ngày 27/6/2022 về việc Giải thưởng học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022 của Ủy ban giải thưởng KOVA do quỹ ...

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng quyển UEB Visa

Hướng dẫn sử dụng quyển UEB Visa

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022 lần 02)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022 lần 02)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022 lần 02): Chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ GD&ĐT ...

Chi tiết
Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022

Kèm theo Quyết định số 5717/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về chương trình Phát triển Nhân tài số

Thông báo về chương trình Phát triển Nhân tài số

Dự kiến chương trình bắt đầu triển khai từ ngày 15/7/2022.

Chi tiết
Mời tham gia tọa đàm: Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu chung trong lĩnh vực chính sách và quản lý kinh tế

Mời tham gia tọa đàm: Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu chung trong lĩnh vực chính sách và quản lý kinh tế

Nằm trong khuôn khổ chương trình UEB Research and Sharing, Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) kết hợp với Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại ...

Chi tiết
 Cuộc thi Tìm hiểu về CTĐT Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN do Khoa TCNH tổ chức

Cuộc thi Tìm hiểu về CTĐT Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN do Khoa TCNH tổ chức

Trong tất cả thương vụ đầu tư thì đầu tư vào chính bản thân mình là đầu tư tốt nhất và bền vững nhất. Bạn đã chuẩn bị cho “ thương vụ đầu tư” lớn nhất ...

Chi tiết