Mở cổng đăng ký (đợt bổ sung) học kỳ Hè năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo 18:49 19/06/2022

Sinh viên đăng ký học (đợt bổ sung) từ 20h00 ngày 24/6/2022 - 8h00 ngày 27/6/2022

Căn cứ Thông báo số 1659/TB-ĐHKT ngày 03/06/2022 về việc đăng ký học phần các lớp hệ đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2021-2022,
Do hệ thống đăng ký học của Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký sớm hơn 4 tiếng so với thời gian mở cổng tại Thông báo số 1659/TB-ĐHKT ngày 03/06/2022
Nhà trường thông báo không công nhận kết quả đăng ký học đợt 1 (Thời gian mở cổng từ 20h00 ngày 17/6/2022 -8h00 ngày 20/6/2022) và mở cổng đăng ký (đợt bổ sung) từ 20h00 ngày 24/6/2022 - 8h00 ngày 27/6/2022.
Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo để sinh viên biết và thực hiện./.
Download Thông báo tại đây

Hướng dẫn sử dụng quyển UEB Visa

Hướng dẫn sử dụng quyển UEB Visa

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc ...

Chi tiết
Cảnh báo sinh viên khóa QH-2021E không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ II năm học 2021-2022

Cảnh báo sinh viên khóa QH-2021E không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên khóa QH-2021-E không hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ II năm học 2021-2022 theo kết quả thu học phí số 1800/ĐHKT-KHTC ngày 17/6/2022 của Phòng ...

Chi tiết
Sinh viên nghỉ học các ngày 15 - 16/06/2022

Sinh viên nghỉ học các ngày 15 - 16/06/2022

Các lớp học phần không thuộc danh sách đính kèm tổ chức học tập trực tiếp tại giảng đường theo đúng thời khóa biểu đã thông báo.

Chi tiết
Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Sinh viên đăng ký học học kỳ Hè năm học 2021-2022 vào 2 đợt mở cổng đăng ký.

Chi tiết
Thời gian học tập nội dung thực hành QPAN cho sinh viên khóa QH-2020-E

Thời gian học tập nội dung thực hành QPAN cho sinh viên khóa QH-2020-E

Sinh viên khóa QH-2020-E tham gia học tập nội dung thực hành QPAN tại Hòa Lạc từ ngày 12/9/2022 đến ngày 27/9/2022

Chi tiết
Khóa đào tạo Tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Quý 2/2022  miễn phí dành cho sinh viên

Khóa đào tạo Tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Quý 2/2022 miễn phí dành cho sinh viên

Nhằm giúp sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ Liên kết quốc tế (gọi chung là sinh viên) trong quá trình học tập trang bị, bổ sung những kiến thức nền ...

Chi tiết
Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ Hè năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ Hè năm học 2021-2022

Các Khoa, Viện tập hợp và gửi đơn xin mở lớp của sinh viên về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 20/5/2022.

Chi tiết
Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E đăng ký học cần lưu ý Học kỳ II, năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E đăng ký học cần lưu ý Học kỳ II, năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên khóa QH-2021-E bị xóa đăng ký học do chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký, danh sách ...

Chi tiết
Đăng ký học lớp Kinh tế vĩ mô chuyên sâu (4 TC học bằng Tiếng Anh) tổ chức theo chương trình trao đổi sinh viên EU SHARE

Đăng ký học lớp Kinh tế vĩ mô chuyên sâu (4 TC học bằng Tiếng Anh) tổ chức theo chương trình trao đổi sinh viên EU SHARE

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tại link https://forms.gle/jqKC9fbkQNZEDgDeA đến 07h00 ngày 04/05/2022.

Chi tiết