Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2022-E (trúng tuyển đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Phòng Đào tạo 14:41 10/04/2023

Học viên khóa QH-2022-E.CH trúng tuyển đợt 2 tham gia thi hết học phần Triết học vào 18h00 ngày 20/04/2023 (Thứ Năm) tại giảng đường E4 – Trường Đại học Kinh tế. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học phần Triết học khóa QH-2022-E (trúng tuyển đợt 2) bậc đào tạo SĐH, cụ thể như sau:

Lịch thi: 18h ngày 20/04/2023 (Thứ Năm)

Địa điểm thi: Khu giảng đường E4 – Trường ĐHKT 

Phòng thi chi tiết: cụ thể theo danh sách kèm theo

Lưu ý : Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, có thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào  phòng thi.

Học viên hoãn thi: vì lý do bất khả kháng nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định kèm minh chứng chậm nhất trước ngày thi 2 ngày;

Địa chỉ nộp đơn: Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại:  (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Download Thông báo tại đây

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 2002/TB-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi bậc đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Điều chỉnh lịch thi bậc đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo số 1382/TB-ĐHKT ngày 10/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi bậc đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2023 - 2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2023 - 2024

Công văn số 1269/ĐHKT-ĐT ngày 06/05/2024 về việc Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 251/ĐHKT-ĐT ngày 25/01/2024 về việc lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ, khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS ...

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 114/ĐHKT-ĐT ngày 15/01/2024 về việc Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024...

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 4683/TB-ĐHKT ngày 19/12/2023 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1), Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Danh sách học viên xin hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Danh sách học viên xin hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Thông báo số 4535/TB-ĐHKT ngày 08/12/2023 về việc danh sách học viên xin hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024

Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo số 4541/TB-ĐHKT ngày 08/12/2023 về việc danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 3973/ĐHKT-ĐT ngày 26/10/2023 về việc lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết