Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2021-E

Phòng Đào tạo 15:24 14/06/2022

Sinh viên khóa QH-2021-E thi hết học phần từ ngày 12/7/2022 đến ngày 22/7/2022 tại giảng đường Việt Úc, Hồ Tùng Mậu

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi các học phần khóa QH-2021-E học kỳ II năm học 2021-2022  thời gian học từ 14/3/2022 đến ngày 25/6/2022, cụ thể như sau:
1. Lịch thi:  từ ngày 12/7/2022 đến ngày 22/7/2022 (Xem lịch thi chi tiết kèm theo)
2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc, Hồ Tùng Mậu – Trường ĐHKT 
3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 05/07/2022. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)
Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn  -> Xem lịch thi
Hoặc: www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi
Lưu ý: Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào  phòng thi.
4. Sinh viên xin hoãn thi : 
• Vì lý do trùng lịch thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định (đối với sinh viên học bằng kép lịch thi phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của trường học ngành 1). Thời gian nhận đơn ngày 06/07/2022, tại phòng 401 nhà E4 – trường Đại học Kinh tế
• Vì lý do đột xuất bất ngờ xảy ra, ốm đau: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu qui định (kèm minh chứng) tại phòng trực hội đồng thi - giảng đường Hồ Tùng Mậu. Thời gian nhận đơn chậm nhất sau khi thi môn xin hoãn thi 01 ngày
5. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN
6. Chi tiết liên hệ:
Ms. Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại hotline tổ chức thi:  0862396665 (Trong giờ hành chính)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Download Thông báo  tại đây

Download Hướng dẫn đăng ký thi học phần Triết học Mác-Lê nin tại đây

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia kỳ thi phụ vào các ngày 28/06, 29/06, 20/07, 21/07 tại giảng đường E4 và Trung tâm Khảo thí - ĐHQGHN

Chi tiết
Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ  (Kỳ thi chính thi từ ngày 07/6/2022-15/6/2022) Học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 07/6/2022-15/6/2022) Học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có tên trong danh sách được thi kỳ phụ theo dõi lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2021-2022 để tham gia đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm ...

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2020-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2020-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2020-E tham gia thi hết học phần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 8/7/2022 tại giảng đường E4, giảng đường Hồ Tùng Mậu.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2019-E thi hết học phần từ ngày 7/6/2022 đến ngày 15/6/2022 tại giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu, giảng đường E4 - Trường Đại học Kinh tế, ...

Chi tiết
Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2021-2022

Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên tham gia thi hết học phần thay thế khóa luận ngày 20/04/2022 tại giảng đường Hồ Tùng Mậu

Chi tiết
Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E bổ sung thi kỳ thi phụ, Học kỳ I năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E bổ sung thi kỳ thi phụ, Học kỳ I năm học 2021 – 2022

Căn cứ đơn xin thi bổ sung kỳ thi phụ của sinh viên khóa QH-2021-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên được thi bổ sung và lịch thi kỳ ...

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Sinh viên khóa QH-2021-E tham gia thi kỳ phụ học kỳ I năm học 2021 - 2022 từ ngày 24/3/2022 đến hết ngày 25/03/2022

Chi tiết
Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ danh sách sinh viên thuộc diện F0, F1 nguy cơ cao xin hoãn thi kỳ chính, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên khóa QH-2021-E thi ...

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ lớp QH-2021-E QTKD-TT, học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ lớp QH-2021-E QTKD-TT, học kỳ I năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch thi kỳ thi phụ lớp QH-2021-E QTKD-TT, học kỳ I năm học 2021 - 2022

Chi tiết