Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa QH-2021-E

Phòng Đào tạo 18:43 28/02/2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa QH-2021-E từ ngày 05/03/2022

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 161/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 19/01/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại trường từ học kỳ II năm học 2021-2022;

Căn cứ các kết luận cuộc họp ngày 24/01/2022, ngày 09/02/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Trường Đại học Kinh tế đã ban hành Thông báo số 74/QĐ-ĐHKT ngày 27/01/2022 về hình thức thi các học phần cho khóa QH-2021-E, tuy nhiên do có chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, nay Nhà trường thông báo tổ chức thi hết học phần khóa QH-2021-E cụ thể như sau::

1. Lịch thi chi tiết :

1.1. Điều chỉnh hình thức thi hết học phần các học phần do trường Đại học Kinh tế tổ chức thi từ hình thi trực tuyến sang hình thức thi trực tiếp (chi tiết kèm theo)

1.2. Học phần Tin học cơ sở : ngày thi 8,9/3/2022 hình thức thi trực tiếp tại phòng máy 302, 303 nhà E4 của trường; (ngày thi, ca thi chi tiết kèm theo)

1.3.  Học phần Triết học Mác - Lênin do trung tâm khảo thí ĐHQGHN tổ chức thi: hình thức thi trực tuyến trên máy tính ngày thi 5,6/3/2022 (cụ thể công văn kèm theo)

1.4.  Các học phần khác sinh viên tra cứu lịch thi chi tiết trên Cổng thông tin ĐHQGHN.

2. Sinh viên hoãn thi vì lý do bất khả kháng: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu qui định kèm minh chứng có cơ quan có thẩm quyền xác nhận chậm nhất sau ngày thi 1 ngày, phòng Đào tạo không chị trách nhiệm với các đơn xin hoãn thi nộp muộn. (Mẫu đơn xin hoãn thi trên cổng thông tin Portal ĐHQGHN)

Địa chỉ nộp đơn: Ms Nguyễn Vân Anh, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại:  (024) 3.754 7506 (máy lẻ 514 ).

Để đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh đề nghị 100% sinh viên thực hiện 5K khi tham gia thi.

3. Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại:  (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.vnu.edu.vn

Download thông báo tại đây

Thông báo về Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2023

Thông báo về Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 4327/TB-ĐHKT ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm rèn luyện mang theo thẻ sinh viên tại Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên (P.502-Nhà E4, ĐHQGHN).

Chi tiết
Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2022-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học ...

Chi tiết
 Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Các lớp tổ chức học bù trong tuần dự trữ theo đúng thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Sinh viên các lớp học tập tại giảng đường E4 nghỉ học sáng ngày 28/10/2022 theo Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh ...

Chi tiết
Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams trong quá trình học tập online, nhận tài liệu học tập từ giảng viên lớp học phần,…

Chi tiết
Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Sinh viên khóa QH-2022-E học tập từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 18/02/2023 tại các giảng đường Việt Úc, giảng đường CSSNN

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết